A kötet tárgya a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés elmúlt 22 évének, valamint az amögött lévő és ahhoz kapcsolódó kutatási eredményeknek a története. A munka elemzi és összegzi a kárpátaljai magyar oktatástervezés anyanyelvi oktatási koncepcióját, lehetséges módszereit, eredményességét, az oktatás szereplőinek nyelvi attitűdjeit.

У монографії представлено історію розвитку угорськомовної освіти на Закарпатті за останні 22 роки та результати досліджень, пов’язані з ним. У роботі проаналізовано та узагальнено концепцію навчання рідної мови в освіті закарпатських угорців, можливі методи, ефективність у процесі вивчення мови й мовне ставлення учасників освітнього процесу.

Regisztráció