Frédéric Saint Clair francia gondolkodó állítja, hogy a liberális demokráciák kudarcot vallottak a jelenlegi geopolitikai válságok kezelésében, mivel megrögzötten ragaszkodnak a szociális liberalizmushoz, amely figyelmen kívül hagy lényeges civilizációs kérdéseket. Saint Clair érvelése rávilágít arra, hogy a liberális demokráciák továbbra is megrekedtek az elavult 20. századi ideológiákban, ahol az olyan fogalmak, mint a demokrácia, a növekedés, az egyenlőtlenségek csökkentése, az egyéni szabadságjogok, a szekularizmus, az innováció, a technológiai kihívások és az adósságcsökkentés mind a liberalizmus korlátozó paradigmájába szorulnak. A szerző amellett érvel, hogy feltétlenül ki kell törni ebből a zsákutcából, és új gondolkodásmódokat kell alkalmazni korunk összetett és sürgető kihívásainak kezelése érdekében. A hagyományos nyugati narratíváktól eltérve Saint Clair amellett érvel, hogy a pl. Magyarország által bemutatott politikai modellek nagyobb hatékonysággal állhatnak ellen a civilizációs sokkoknak, mint liberális demokratikus társaik.

Előadás nyelve: angol

17:00 – 17:45 Moderált beszélgetés

  • Frédéric Saint Clair, publicista, író, és Dominique de Villepin, francia miniszterelnök volt politikai tanácsadója.
  • Moderátor: Thibaud Gibelin, az MCC vendégoktatója

17:45 – 18:00 Kérdések és válaszok

Frédéric Saint Clair francia publicista, író és egykori politikai tanácsadó, aki konzervatív nézeteiről ismert. Elismertséget Dominique de Villepin egyik legközelebbi politikai tanácsadója volt, aki Jacques Chirac elnök alatt szolgált miniszterelnökként.

Frédéric Saint Clair politikai tanácsadóként jelentős szerepet játszott Villepin kormányában, és olyan kényes kérdésekkel foglalkozott, mint a társadalombiztosítási reform, a terrorizmus elleni küzdelem és a külügyek. Konzervatív szemléletéről és a francia szuverenitás és nemzeti identitás iránti elkötelezettségéről volt ismert.

Politikai szerepvállalása után írói és publicisztikai karrier felé fordult. Számos könyvet publikált politikáról, a francia társadalomról és konzervatív eszméinek védelméről, olyan témákkal foglalkozott, mint a nemzeti szuverenitás, a francia kultúra védelme és a bevándorlási kérdések.

REGISZTRÁCIÓ