Hajdók Fruzsina vagyok, az ELTE fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia mesterszakának hallgatója. Alapszakos diplomámat a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem meg. Ez idő alatt, 2022 őszén Erasmus+ ösztöndíjjal egy szemesztert töltöttem az írországi University of Limerick-en. Tanulmányaimat kiegészítve, 2023 júliusában részt vettem a dániai Aarhus University nyári egyetemének Integrative Neuroimaging kurzusán. Önkéntes munkáim során dolgoztam már fogyatékkal élő felnőttekkel, illetve ADHD-val és ASD-vel diagnosztizált gyerekekkel. Fő érdeklődési területeim a klinikai gyermekpszichológia, fejlődési pszichopatológia és neuropszichológia. Ennek megfelelően az MCC-n belül az Akadémikus Pszichológia Műhelynek vagyok tagja, ahol Dr. Bunford Nóra vezetése és mentorálása mellett végzem kutatómunkám, melynek során a serdülők affektivitásának, affektív diszregulációjának vizsgálatát végzem.

 

Kutatási téma:

A serdülők affektív szabályozásának és affektivitásának a gyermekkori negatív tapasztalatokkal összefüggésben való megismerése

A kutatás a „Neurobiológiai védő- és rizikófaktorok, illetve funkcionális károsodások longitudinális megfigyelése ADHD és komorbid externalizációs tüneteket mutató és nem mutató serdülőkorúaknál” című pályázat keretén belül zajlik. Ez egy longitudinális vizsgálat, amely egy kiindulási, egy T2 (18 hónappal később) és T3 (30 hónappal később) követéses vizsgálatot tartalmaz. Mérőeszközök tekintetében a szubjektív megítélésen alapuló kérdőívek mellett objektívebb biológiai méréseket is végeztek, valamint nem csak a serdülőktől, de szüleiktől, esetenként tanáraiktól is származnak adatok. Mindez lehetővé teszi a jelenségek minél átfogóbb, pontosabb vizsgálatát és megismerését.