Olvasási idő: 3 perc

Már lehet jelentkezni a Roma Tehetség Program (RTP) 2022 őszén induló képzéseire. A szervezők augusztus 5-ig várják az olyan, érettségi előtt álló, vagy már érettségivel rendelkező, illetve a felsőoktatásban tanuló vagy diplomás fiatalok jelentkezését, akik hazai vagy külföldi alap-, mester- vagy doktori képzésre készülnek. Az RTP célja a roma fiatalok felkarolása, pályaválasztásuk, sikeres felvételijük, eredményes diplomaszerzésük támogatása.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Roma Tehetség Programja elősegíti a magyarországi középiskolás és egyetemista roma fiatalok tanulmányi előmenetelét annak érdekében, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek, megfontoltan döntsenek a pályaválasztásban, felkészüljenek az általuk választott felsőfokú intézmény felvételi vizsgáira, valamint, hogy a későbbiekben diplomát szerezzenek.

A térítésmentes programba bekerülő diákok a lakóhelyükhöz legközelebb eső MCC-s központban vehetnek részt idegen nyelvi kurzusokon, és havonta egy alkalommal a budapesti központban megrendezett foglalkozáson bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket. Fejlődésüket az alapítvány kiváló oktatói személyes mentorálás keretében is segítik.

A program kiemelt célja egy olyan erős közösség létrehozása, amelyben a roma diákok egymást is támogatni tudják későbbi pályájuk során.

A Roma Tehetség Program négy fő eleme:

  1. Hagyományos oktatást kiegészítő, havonta egy hétvégi képzés az MCC budapesti központjában. Cél a készségközpontú oktatás: íráskészség-fejlesztés, érveléstechnika, vita- és prezentációs, valamint kommunikációs készségek fejlesztése.
  2. Kiemelt feladat az idegen nyelvek oktatása: a nyelvvizsga megszerzéséig ingyenes különórákon vehetnek részt a diákok. Az egyéni és/vagy kiscsoportos nyelvi képzés a diák lakóhelyéhez közel történik, ahol a választott nyelvből nyelvtanár segíti a felkészülést.
  3. Eredményes pályaorientáció, hatékony tanulás, sikerek karrierút támogatása egyéni, személyes mentoráció keretében, szakemberek bevonásával.
  4. Összetartó, támogató közösség, valamint szakmai és kulturális programok.

Jelentkezni egy önéletrajzból, motivációs levélből, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolatából (amennyiben rendelkezésre áll) álló pályázati csomag benyújtásával lehetséges. Emellett a középiskolás jelentkezők esetében az előző két félév elektronikus bizonyítványának – Kréta – másolata, valamint továbbtanulási terv, a felsőoktatásban tanuló vagy diplomás jelentkezők számára pedig az előző két félév index másolata, valamint a diploma másolata (amennyiben releváns) leadása szükséges. Mindkét program esetében a pályázathoz mellékelni kell egy prezentációt is, előre meghatározott, a program honlapján feltüntetett témákban.

A jelentkezési lapot és a csatolandó dokumentációt az RTP Középiskolás Program, valamint az Egyetemi Program online felületén lehet benyújtani.