Olvasási idő: 1 perc

Ünnepséggel zártuk a tanévet az első szegedi Junior évfolyammal, ahol a programban résztvevő 22 diák emléklapot vehetett át.

Tanulmányaikat a Szegedi Tudományegyetem különböző szakjain végzik, de összeköti őket az interdiszciplináris érdeklődés, a tudásvágy és a tenni akarás. Így váltak igazán összetartó közösséggé az MCC-ben. Hazai és nemzetközi szaktekintélyek előadásait hallgatták, kiscsoportos és interaktív foglalkozásokon, valamint nyelvórákon szélesítették ismereteiket. A tanév folyamán nemzetközi tanulmányutakon is részt vettek, többek között Strasbourgban és az Egyesült Államokban.