Olvasási idő: 3 perc

Debrecenben első alkalommal rendeztük meg a Tehetséggondozási Konferenciát „Tapasztalatok, kihívások, megoldások!” címmel, melynek célja, hogy az általános iskolás felső tagozatos, középiskolai és egyetemi korosztály tehetséggondozási lehetőségeit és a különböző intézmények pedagógiai módszertanát bemutassa. A beszélgetés során a vendégek körül járták, hogy a tradicionális oktatási módszerek és rendszerek mellett, hogyan lehet hatásosan beépíteni a digitális technológiákat a tehetséggondozás kereteibe.

A konferencia célkitűzése, hogy mélyrehatóan megvizsgálja a tehetséggondozás jelenlegi kihívásait és az ezekre adható lehetséges módszertani megoldásokat. A résztvevők olyan innovatív pedagógiai stratégiákat és didaktikai megközelítéseket ismerhetnek meg, amelyek hatékonyan kezelik a modern tanulók változó igényeit. A kreativitás és tehetség harmóniába helyezése fontos mérföldkő a dinamikusan változó világunkban. A megfelelő irányvonalak meghatározása és stratégiák kidolgozása nélkül negéz tartani a lépést. Konferenciánk egy olyan esemény volt, ahol a résztvevők mélyrehatóan megérthették, hogyan lehet.

A konferencia pódiumbeszélgetését Kalász Zsolt az MCC debreceni képzési központ Fiatal Tehetség Programjának régióvezetője moderálta, melyen Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója és Forisek Péter, a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ Főigazgatója meghívott vendégként vettek részt. A ma korszellem sajátságait viselő fiatal generációk oktatási és módszertani kihívásai, oktatás és mentorálás új irányait is részletezték. A résztvevők többek között, olyan kérdésekre keresték a választ, mint a magyarországi fiatalok oktatási- és munkaerőpiaci helyzetképe, mi a diploma értéke, akarnak-e tanulni a mai fiatalok, mik a mai motivációs faktorok, mik a legfontosabb kihívások a mai tanulási környezetben.

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány figyelemmel kíséri a diákok generációs sajátosságainak változását és ehhez igazítja, közelíti tanulásmódszertani struktúráját. Igyekszik rávilágítani, hogy a felgyorsult környezetváltozásban miképpen lehet elsajátítani azokat az alapvető szociális készségeket, képességeket, amelyek elengedhetetlenek egy optimális személyiségfejlődési pályának. A konferencia gazdagította a készség és képességfejlesztésben dolgozók tapasztalatait és problémamegoldó szemlélettel kívánta elősegíteni a tanárok közötti szakmai kommunikációt.