Olvasási idő: 6 perc

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a dr. Spéder Zoltán közvetett tulajdonába tartozó, összetett vállalatcsoport megvásárlásával a Libri-Bookline Zrt. (illetve a Libri-Bookline Csoport) részvényeinek közvetett stratégiai kisebbségi tulajdonát is megszerezte 2021. március 24-én. A piacvezető könyvkiadó és könyvterjesztő vállalatcsoportban az MCC közvetett részesedése 30,94%, a megszerzett egyéb vállalkozásokban az MCC közvetett részesedése 100%-os.

Az adásvételi tranzakció egyrészt az MCC szakmai-szellemi építkezését szolgálja, másrészt racionális üzleti döntés, mert az MCC tevékenyégének bővítésére is módot adhat. Az eredményekből származó bevételeket az MCC a jövőben a legtehetségesebb diákok képzésére, ösztöndíjára, mentorálására, külföldi taníttatási lehetőségeik kibővítésére fordíthatja.

A tranzakció előkészítése során az MCC megszerezte a céltársaságok ügyvezetői pozícióit. A Libri-Bookline Zrt. 2021. március 22-i rendkívüli közgyűlésének döntései alapján a Libri-Bookline Zrt. vezető testületeibe is megválasztották a jelöltjeit: a Libri-Bookline Zrt. igazgatósági elnöki feladatait Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője, neves üzletember látja el a jövőben, az IG további tagja Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója. Madarász László, az MCC kuratóriumi tagja, neves nemzetközi bankár a Libri felügyelő bizottságának elnöke, dr. Spéder Zoltán eddigi IG elnököt pedig a felügyelőbizottság tagjává választották. A többségi tulajdonos által jelölt tagok személye mindkét testületben változatlan.

 

Az MCC

A 25 éve a fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó MCC közérdekű tevékenységet folytató tudásközpont: oktatási és pedagógiai programjához kapcsolódóan nemzetközi kutatói és ösztöndíjakat működtet, szakmai fórumokat, konferenciákat szervez, valamint könyveket, szakmai kiadványokat publikál. Az MCC 2008-tól van jelen a könyvpiacon, a mostani tulajdonszerzéssel pedig kiadói és könyvkereskedelmi tevékenységét is tovább fejleszti.

 

A Libri-Bookline Csoport

A magyar könyvkereskedelmi és könyvkiadói piacnak meghatározó szereplője a Libri-Bookline Csoport. A Libri-Bookline Csoport a Libri-Bookline Zrt. irányításával működő, a könyvkereskedelmi piac közel 50%-át, a könyvkiadói piac 15-20%-át magáénak tudó, 58 könyvesboltot üzemeltető, domináns online piaci jelentléttel bíró (bookline.hu, libri.hu) legnagyobb magyar könyvpiaci vállalatcsoport.  A Társaság 100%-os tulajdonosa a Libri Könyvkereskedelmi Kft-nek, aki mára szintén 100%-os tulajdonosa lett a Libri Könyvkiadó Kft.-nek. A Libri Könyvkiadó Kft. 100%-os tulajdonában áll többek között a Helikon Kiadó Kft., a Park Könyvkiadó Kft., a Kolibri Gyermekkönyvkiadó Kft., a Jelenkor Kiadó Kft. A Scolar Kiadó Kft. 49%-ának és a Jaffa Kiadó 50%-ának a tulajdonosa közvetlenül a Libri-Bookline Zrt.

A Libri-Bookline Csoport a Libri Könyvkereskedelmi Kft. és a Shopline Nyrt. (később: Bookline) 2013-as fúziójából jött létre, s a közös irányítású vállalatcsoport létrejöttét követően az elmúlt 8 évben óriási fejlődést felmutató, üzletileg és pénzügyileg is sikeres, eredményeit megsokszorozó, meghatározó könyvpiaci szereplő lett. A Libri-Bookline Csoport nettó árbevétele 12.358 millió forint, EBITDÁ-ja 540 millió forint, adózás előtti eredménye 101 millió forint, adózott eredménye pedig 89 millió forint volt a 2013-as üzleti évben. A fejlődés napjainkig töretlen, a Libri-Bookline Csoport konszolidált szinten a 2019-as üzleti évben 26.442 millió forint nettó árbevételt, 2.365 millió forint EBITDÁ-t, 1.704 millió forint adózás előtti eredményt, 1.589 millió forint adózott eredményt teljesített. 

A 2020-ban Magyarországra érkező COVID-19 a Libri-Bookline Csoport teljesítményére is negatív hatással volt, de a stabil fundamentumok és a sikeres válságmenedzselés hatására a szakértői becslések csökkenő, de továbbra is erős 2020-as üzleti eredményeket jeleznek előre.

 

Az MCC valódi hozzáadott értéket tud majd nyújtani a vállalatcsoport számára

Dr. Spéder Zoltán, az eladó (SZI 2020 Invest Kft.) képviselője: „Nagy örömömre szolgál, hogy 8 éven keresztül, 2013–2021 között stratégiai kisebbségi tulajdonosként és a Libri-Bookline Zrt. Igazgatósági elnökeként részese lehettem a Libri-Bookline vállalatcsoport erős fundamentumainak a kialakításában, a stratégia sikerre vitelében, a kimagasló piaci-, üzleti és pénzügyi teljesítmények elérésében, azaz a Libri-Bookline sikersztori megvalósításában. Köszönet a vállalatcsoport menedzsmentjének, minden dolgozójának a – válság idején is felmutatott – példamutató munkájukért, s külön köszönet a többségi tulajdonosnak az eredményes együttműködésért. A tranzakció nemzetközi piaci standardok szerint bonyolított, hosszú, kemény és professzionális tárgyalások, mindkét oldalon korrekt tárgyalópartnerek erőfeszítései eredményeként tudott létrejönni. Az elmúlt 8 év sikerei után ugyanakkor számomra megérett a helyzet a váltásra, az MCC-nek pedig sok sikert kívánok a megszerzett vállalatokkal kapcsolatos munkához.”

Szalai Zoltán, a vevő (MCC) kurátora és egyben főigazgatója: „A 2020. augusztusában megkezdett folyamat közel 7 hónap után, 2021. március 24-én sikerrel zárult. Tavaly augusztusban indultak a nemzetközi piaci standardok szerint bonyolított, szakmailag és emberileg is izgalmas tárgyalások. Az elmúlt időszakban több hónapig tartó jogi-, pénzügyi-, és adóátvilágítások zajlottak, menedzsment interjúk készültek. A folyamat megerősített minket abban, hogy a tranzakció tárgyát képező vállalatcsoport biztos alapokon áll, kiváló befektetési célpont és további növekedési lehetőségek előtt áll. Az MCC a Libri-Bookline Csoport új stratégiai kisebbségi tulajdonosaként valódi hozzáadott értéket tud majd nyújtani a vállaltcsoport számára. Célunk, hogy az elmúlt időszak eredményeit további sikeres évek kövessék.