Olvasási idő: 2 perc

Prof. Dr. Michael Sommer, az MCC Magyar-Német Intézetének vendégoktatója, az oldenburgi Carl von Ossietzky Egyetem ókori történelem tanszékének professzora tartott Lunch Talk előadást „Nemzetállam és birodalom” címen. A köszöntőt Dr. Bauer Bence, az intézet igazgatója mondta. Sommer professzor úr előadásán több mint 35 hallgató vett részt.

A rendezvényen először egy, a professzor úr által előkészített összefoglaló került előadásra a témáról, majd egy irányított pódiumbeszélgetés keretében Richard Schenk, a Magyar-Német Intézet junior vendégoktatója és Szigeti Balázs, az MCC vezetőképző akadémiájának diákja tették fel kérdéseiket Sommer professzor úrnak. A rendezvény a publikum kérdéseivel zárult.

Sommer úr előadásában a birodalmak és a nemzetállamok életképességeit vizsgálta, körüljárva a kérdést, mely az Európai Unió jövőbeni felépítését firtatja. Vajon egy új típusú nemzetállam, vagy esetleg egy birodalom irányába haladunk? A Lunch Talk alatt kiemelt szerepet kapott a birodalmi kulturális diverzitás és a nemzetállamokhoz köthető kulturális homogenitás összehasonlítása. Beszéde során Sommer kifejtette, hogy míg a birodalmak a diverzitást strukturális toleranciaként valósították meg, a nemzetállamok a demokratikus társadalmak hazájaként működhetnek.

Az előadás befejeztével a diákoknak volt lehetőségük feltenni kérdéseiket. Többek között szó esett az európai integrálódásról, annak előnyeiről és hátrányairól, valamint a közös Európai értékrendről, az Unió megalakulása mögött álló alapelképzeléskéről is.

Zárószóként Sommer professzor úr hangsúlyozta a kölcsönös tisztelet és szeretet fontosságát, továbbá figyelmeztetett, hogy ezek hiányában komoly esély van az Európai Unió eltűnésére a világtörténelemben. Mindemellett kiemelte, hogy az Európai projekt szerves része véleménye szerint a különböző tagállami történeket megosztása, amire az MCC-n és a Magyar-Német Intézeten belül mindig adódik lehetőség.