Olvasási idő: 2 perc

A nők szempontjából régóta fennálló dilemmák övezik azt a kérdést, hogy a családalapítás és a karrierépítés összeegyeztethető-e. Manapság sokat beszélünk régi és új női szerepekről, de kérdés, hogy mik is valójában ezek a régi és új szerepek és egyáltalán beszélhetünk-e ilyen éles elkülönítéssel a nők mindenkori társadalmi szerepvállalásáról, vagy ezt a modern kor gondolkodásmódja eredményezte csak. A nők ma már jóval képzettebbek, ambiciózusabbak, függetlenebbek – akár anyagilag is –, mint például harminc évvel ezelőtt. A „gyengébb nem” talán már nem is olyan gyenge. Az új elvárások új nőtípusokat alakítottak ki. De milyen elvárásoknak kell egyáltalán megfelelnie egy 21. századi nőnek? Hogyan lehet összeegyeztetni a karriert a családdal? A sikeres nő mögött mindig ott áll egy támogató férfi is? És hogyan hat a női szerepek megváltozása a férfiakra? E kérdésekre kaphattak választ azok, akik április 18-án ellátogattak a győri MCC-be, ahol Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Csisztu Zsuzsa televíziós műsorvezető beszélgettek Modern idők – régi és új női szerepek címmel a nők 21. századi lehetőségeiről, társadalmi szerepvállalásairól.

Szentkirályi Alexandra kifejtette, hogy a család és a munka összeegyeztethetősége nem a szakmai karrier vagy szakmai státusz függvénye, hiszen annak nehézsége éppúgy jelen van minden olyan család életében, ahol mindkét fél keményen megdolgozik a mindennapi betevőért. A beszélgetőpartnerek megegyeztek abban, hogy a legfontosabb a házastársak közötti egyetértés és egymás életének a kölcsönös elfogadása, amely megadja azt a stabil alapot, mely által mindkét fél képes a család mellett erőt és energiát fektetni szakmai pályafutásába is. Kiemelték, hogy a mindennapokban a családon belüli hatékony logisztika az, ami lehetővé teszi, hogy a nők akár több gyermek mellett is képesek legyenek magas színvonalú szakmai munkát végezni. A beszélgetőpartnerek abban is egyetértettek, hogy jelenleg a nők főként a nyugati kultúrkörben – a világ számos térségével ellentétben – rendkívüli megbecsültségnek örvendenek és talán a történelem során helyzetük még sosem volt ehhez fogható. E pozitív folyamatokat kellene a világ olyan térségeire is kiterjeszteni, ahol a nők a mai napig nem kapják meg azt a megbecsültséget, tiszteletet és szeretetet, amire nekik is szükségük volna. A beszélgetőpartnerek felhívták a figyelmet egy további veszélyre: mégpedig arra a woke ideológia által Európa nyugati felén erősödő folyamatra, amely próbálja elmosni a nemek közötti biológiai különbségeket, ezáltal olyan konfliktushelyzeteket generálva, amelyek erőteljesen csorbítják a nők egzisztenciális jogait.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő előadás 2023. április 25-én 17.00 órakor lesz, mely során Veszprémy László Bernát Tanácstalanság – A zsidó vezetés Magyarországon és a holokauszt, 1944-1945 című könyvét mutatjuk be a szerzővel való beszélgetés keretében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!