Olvasási idő: 2 perc

A Jogi Iskola Műhelybeszélgetés-sorozatának keretében április 28-án Dr. Tóth Ádámmal, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) és az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) elnökével beszélgetett Prof. Dr. Varga István, a Magánjogi Műhely vezetője.

A beszélgetés középpontjában az egyes fontosabb közjegyzői eljárások aktuális kérdései álltak, így például a hagyatéki eljárás és az európai öröklési bizonyítvány, a hitelbiztosítéki és egyéb közhiteles nyilvántartások, vagy a közjegyzői előzetes bizonyítás. A közjegyzői hivatás ugyanakkor a köztudatban élő kép ellenére rendkívül sok izgalmas, olykor komikus helyzetet rejt magában, ahogyan azt vendégünk anekdotáiból megtudhatták a hallgatók. A többszáz éves múltú szakma aktuális hazai, európai és nemzetközi jogi kontextusait különösen érdekes volt a CNUE elnökének perspektívájából megismerni, első kézből kaphattak betekintést a hallgatók a különböző országok közjegyzői eljárásaiba.


A COVID-19 pandémia a közjegyzői munkában is új kihívásokat támaszt, ahogyan ezt az elnök úr az egyik hallgatói kérdésre kifejtette. A digitalizáció és az elektronikus ügyintézés a világjárvány miatt alapvető eljárássá vált nemcsak a bírósági, de a közjegyzői eljárások során is, ezáltal is elősegítve mind az európai, mind a globális integrációt az egyes hatóságok között. 
A beszélgetés végén a hallgatóknak lehetőségük volt kérdéseket feltenni, az inspiráló párbeszéd lezárásaként pedig meghívott vendégünk a mielőbbi személyes viszontlátás reményével köszönt el.