Olvasási idő: 2 perc

Az orosz-ukrán háború összefüggésében erre a kérdésre kereste a válaszokat Bruno Simma, a Nemzetközi Bíróság volt tagja, a University of Michigan Law School professzora, valamint Varga Réka, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának volt jogi tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense az MCC Nemzetközi Jogi Műhely által szervezett rendezvényen. A beszélgetést Sándor Lénárd, az MCC Nemzetközi Jogi Műhely vezetője moderálta.

A beszélgetés első részében a jus ad bellum kérdésköre került terítékre. Ennek során szó esett arról, hogy az orosz-ukrán konfliktus küzdelmei nemcsak az ukrán csatamezőkön, hanem a nemzetközi bírói fórumokon, illetve az egyéb nemzetközi jog alapján szerveződő intézmények előtt is zajlanak. A beszélgetés meghívott szakértői a korábbi konfliktusok tükrében is vizsgálták a jelenlegi nemzetközi jogi hivatkozásokat. Ezt követően felvázolták az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjait megillető vétó korlátozását övező törekvéseket, ugyanakkor figyelmeztettek arra, hogy ezen a téren csekély lehetőségekkel rendelkezik a Nemzetközi Bíróság jogértelmezése. Egyetértek abban, hogy e kérdések megoldása általában véve túlmutat a nemzetközi jogon, és inkább az ENSZ Biztonsági Tanács reformjához tartozó politikai kérdések közé tartozik. A jus in bello kérdéseit érintve először Varga Réka mutatta be a Nemzetközi Vöröskereszt célját, működését, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel egy ilyen konfliktus során szembesül. Ezek után Bruno Simma professzor a korábbi precedensek tükrében azokat a nemzetközi jog által is üldözött bűntetteket vette számba, amelyek elkövetésének gyanúja a konfliktus során felmerül. A professzor ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a háborús kommunikáció sok esetben elhomályosítja a tisztánlátást, ezért türelemre van szükség a büntetőjogi felelősségre vonások terén. Mindezek mellett a hallgatóság kérdései alapján szó esett Oroszország tagságának megszűnéséről az emberi jogi intézményekben és ellenőrző mechanizmusokban, valamint a háborúval összefüggő kisebbségi jogi kérdésekről is.