Olvasási idő: 5 perc

A Mathius Corvinus Collegium (MCC) új Posztgraduális Programját Janus Pannonius humanista életútja inspirálta.

1. Koncepció

Janus Pannonius, avagy Czezmiczei János, Mátyás király közeli tanácsadóinak, udvartartásának tagja volt. Mégis élete során számos alkalommal „lecsatlakozott” a királyi fősodorról és járta a világot. Hol Nagyváradon folytatott tanulmányokat, hol Pécsett végezte a püspöki feladatait, máskor pedig elkísérte urát, a királyt, az éppen esedékes hadjáratokba. (Bár ez utóbbiban kevés örömét lelte.)

Az MCC új Posztgraduális Programjának életre hívását e janusi – összetett önmeghatározottságú – humanista életút inspirálta. Az MCC a Janus Pannonius Programév keretében lehetőséget biztosít az Iskolarendszert sikeresen teljesítő hallgatók számára ahhoz, hogy az MCC interdiszciplinaritásának bázisán az élet bármely területén a lehető legtöbbet hozzák ki magukból, egy szakmailag elkötelezetlen, de értékes évet töltsenek az MCC-ben. A program aktivitásra épül, de átlagos edzettséggel és közepes kitartással teljesíthető. 

2. Mit ajánl a program?

 • ingyenes lakhatást az MCC bármely(!) kollégiumi épületében;
 • hozzáférést az MCC összes elérhető szolgáltatásához; 
 • egyedi, a Janus Pannonius Programév résztvevői számára összeállított, aktív kulturális és társadalmi programot havonta egy hétvégén; 
 • fejlődés támogató ösztöndíjat. 

3. Mi a program részvevőjével szemben elvárt és számonkért hozzáállás? 

 • az MCC-s szokásoknak megfelelően féléves célok kitűzése, félévértékelésen való részvétel; 
 • támogató attitűddel való hozzáállás az MCC közösségének építéséhez, programjainak megvalósulásához; 
 • törekvés az MCC adta alternatívák lehető legteljesebb kihasználása. 

4. Milyen elvárásoknak kell megfelelni?

 1. félévente legalább egy szakmai kurzuson  és két vezetőképzős kurzuson való részvétel; 

 2. az alábbi kritériumok közül legalább három abszolválása minden félévben: 
  1. aktív egyetemi félév; 
  2. MCC által támogatott külföldi ösztöndíj; 
  3. MCC-s közösségi munkavállalás (lásd később); 
  4. egy újabb felsőfokú nyelvvizsga szerzése; 
  5. a Karrier Iroda által támogatott munkahelyen való munkavégzés. 
 3. megjelenés és aktív közreműködés a MCC kiemelt programjai közül félévente legalább nyolcban.
 4. Kötelező részvétel a Janus Pannonius Programév indító hétvégéjén (augusztus 26-28.).
 5. A Janus Pannonius Programév havi rendszerességgel, egy hétvégén keresztül megvalósuló programjainak legalább 80%-án való részvétel; (a programtervet az indító hétvégi alkalmon ismertetjük, a programok jellegét tekintve hagyományőrző, karitatív, kulturális, sport és szabadidős események),
 6. Kötelező részvétel legalább 6 MCC-s szakmai rendezvényen (konferenciák, könyvbemutatók, Budapest Lectures, Lunch Talks, iskolák/műhelyek/intézetek/Nemzetközi Igazgatóság által szervezett egyéb szakmai rendezvények)
 7. A fenti kritériumok teljesítésének meg nem léte a programból való automatikus elbocsájtást vonja maga után. 

5. A Janus Pannonius Programév tervezett programjai

A programtervet az indító hétvégi alkalmon ismertetjük, a programok jellegét tekintve hagyományőrző, karitatív, kulturális, sport és szabadidős események.

Közösségi munkavállalásnak tekintjük azokat a közösség építésére irányuló törekvéseket, amelyeket a Kollégiumi Igazgatóság jóváhagyásával, teljesítménykritériumok mentén legalább egy féléven át végez a hallgató. Ez a tevékenység túlmutat a Janus Pannonius év kötelező elemein. 

A Janus Pannonius Programév egyenértékűnek számít más posztgraduális programunkkal, ugyanakkor a Janus Pannonius Programévet egymás után kétszer nem veheti igénybe a diák.  

6. Elérhetőségek

A program vezetője: Dobsa István.

7. Tudnivalók a jelentkezésről

A jelentkezési határidő egységesen: május 29.

A jelentkezéshez egy motivációs levélre, valamint egy éves cselekvési tervre van szükség.

 • A motivációs levélben a diák kifejti, miért lenne előnyös az MCC számára, hogy felvegye e Programba, illetve mit vár ettől az évtől az egyéni fejlődése és közösségi szerepvállalása kapcsán.
 • Az éves cselekvési tervben a diák rögzíti a Programévre vonatkozó kínálat alapján a saját vállalásait.