Olvasási idő: 2 perc

Nagy sikerrel zárult az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának Esztergomban szervezett háromnapos Őszi Akadémiája. A hétvége során a válság jelensége került fókuszba: a részt vevő hallgatók betekintést nyerhettek a válságkezelés történelmi példáiba, a válság fogalmába és a döntéshozás jelentőségébe, továbbá megismerkedhettek a sikeres jövőhöz szükséges legfontosabb készségekkel és a 2008-as gazdasági válság kezelésével, valamint következményeivel is. Ezekbe a kérdésekbe a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola oktatói mellett egy neves hazai kommunikációs szakember és egy elismert kanadai-magyar filozófus engedett bepillantást, amit hallgatói csoportmunka követett.

Az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolája Esztergomban szervezte meg hétvégi Őszi Akadémiáját 2022 október 14-16. között, amelynek során a válság jelensége került fókuszba. A szakmai program nyitányaként Pálvölgyi Balázs történész, a MCC-Rubicon Történettudományi Műhely kutató tanára előadásában az első világháborút követő menekültkérdést mutatta be. Csepregi Gábor magyar származású, elismert kanadai filozófus a válság fogalmának tisztázását követően kitért a döntéshozás logikájára, különös tekintettel a válsághelyzetek idején meghozott döntésekre, valamint a döntés és választás közötti különbségekre is. Aczél Petra kommunikációkutató, retorikus előadásában a jövővel való viszonyunkat helyezte górcső alá, s a hallgatók a jövőképességekkel, s a reziliencia tényezőivel is megismerkedhettek. Az utolsó előadás során is hasonló izgalmas kérdések kerültek terítékre: Tóth Bálint és Hajdú András, a Politikatudományi Műhely kutató tanárai a 2008-as gazdasági válság 2010 utáni kezeléséről és következményeiről tartottak érdekfeszítő és tanulságos előadást.

A szakértői beszélgetéseket követően a hallgatók kis csoportokban közös munkát végeztek. Minden csapat kapott egy, valamely létező társadalmi folyamatból kiinduló fiktív válságot, amelyet két szerepkörből kellett megközelíteniük: egyrészt javaslatokat kellett megfogalmazniuk a válságkezeléssel kapcsolatban, másrészt döntést kellett hozniuk. A feladat elvégzéséhez a délelőtti szakmai előadások nyújtottak támpontot. A megoldásokról másnap a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola vezetője, valamint oktatói mondtak véleményt. A későbbi vetélkedők során is olyan közéleti témákat jártak körül, amelyek segíthetik a válságok mélyebb és cizellált értelmezését.