Olvasási idő: 4 perc

Ezen a hétvégén kettő kurzust is tartottunk. Az egyik a "Média és filmes ismeretek" volt az ötödikes csoportunknak, a másik pedig a "Develent" pszichológiai foglalkozás a hetedikeseinknek.

Develent

A kurzus témája a konfliktus, annak kezelése és az együttműködés volt.

A programot egy üdvözlőjátékkal kezdték, ahol egy gombolyagot átadva a gyerekek és az oktatók egymás neveit tanulhatták meg. Ezután közös szabályalkotással alakították ki a biztonságos és elfogadó légkört.

A továbbiakban a gyerekek DIXIT kártyákon keresztül mutathatták meg, mit jelent számukra a konfliktus. Ezeken keresztül feldolgozták a konfliktushelyzet fázisait, és ezek jellemzőit. Levezetésként egy játékkal zárták a nap első felét.

A nap második felében az együttműködésé volt a főszerep, aminek fontosságát és jellemzőit különböző szituációs játékokban tapasztalhatták meg. Elsőként egy olasz börtön látógatóhelységébe helyezték magukat, ahol rab és látogató szerepben kellett minél több információt megtudniuk egymástól 1 perc alatt. A következő feladatban egy-egy szituációt kellett feldolgozniuk kis csoportokban, ahol nehezítésként kaptak egy-egy érzelmet és azzal az érzelemmel kellett jelen lenniük a megadott helyzetben. Ezután a kommunikáció és együttműködés fontosságát szemléltették a Neuron játékon keresztül. Folytatásként egy energizáló játék során élénkültek fel a tanulók. Zárófeladatként csapatokban 30 papírból építettek minél magasabb tornyot, ezáltal gyakorolták a kooperáció fontosságát

A diákok a következő kompetenciákat fejlesztették a foglalkozáson: közös és egyéni felelősségvállalás, kooperáció, önmegvalósítás csapatban, előzetesen támasztott elvárásokhoz való sikeres megfelelés, a sikertelenség elfogadása.

Média és filmes ismeretek

Az első blokkban a reklámokról és termékmegjelenésekről volt szó különböző produkciókban, legfőképpen filmekben. Ezekről rövid videókat néztek a diákok. Az oktató egy gyors brainstormingot követően mutatott rádió és tévé reklámokat. Ezeket a videókat a diákok nagy lelkesedéssel kommentálták, a legtöbben aktívan részt vettek a közös megbeszélésben, sok egyéni gondolatuk volt (beszédkészség-fejlesztés). Ezután két csoportmunka következett: az elsőben össze kellett írni olyan márkákat, amelyeknek a reklámja valamiért megfogta őket, majd erről közösen beszélgettek; a második pedig egy játék volt, ami arra irányult, hogy két perc alatt melyik csoport tud összegyűjteni több márkát a teremből. Ezt követően az influenszerekről is szó esett: kiket ismernek, kiket követnek és miért. A társadalmi célú reklámoknál megvitatták, hogy mennyiben számítanak ezek reklámnak, több ellenkező nézőpontot ütközettek egymással, ami által a vitázó készségük is fejlődött. Az első blokk utolsó nagy feladata egy reklámplakát tervezése volt: csoportban kellett megtervezniük egy nemlétező márka hirdetését. Ehhez szintén szükségük volt a kooperációs készségeikre, illetve kreativitásukra is.

A második blokk legnagyobb feladata egy stop motion film elkészítése volt, a már korábban kialakult csoportokban. A képek elkészítéséhez egy alkalmazást használtak, a jelenetek megalkotásához pedig gyurmát. Ehhez a feladathoz a kreativitásukat, a kézügyességüket és a csapatjátékukat is be kellett vetniük.

Összességében a diákok leginkább a kooperációt gyakorolták a mai napon, mert rendkívül sok feladatban jelent meg a közös munka „kényszere”. Életkorukból adódóan elég zajosak, de lelkesek voltak, ami egy eset kivételével (amit az oktató sikeresen megoldott), nem akadályozta a közös munkát. A foglalkozás határozottan elősegítette a kreativitásuk kibontakoztatását, a kritikai gondolkodásukat (a termékmegjelenítések és a reklámok manipulációs ereje kapcsán).