Olvasási idő: 3 perc

Ebben a tanévben az MCC tapasztalt és sikeres volt diákjai pro bono mentorálnak jelenleg az MCC-ben tanuló, a munkavállalásra tudatosan készülő diákokat.

A program két féléven át tart, s február végén érkezett félidejéhez. Szombaton, február 25-én a Karrierközpont személyes találkozóra hívta a mentorokat és mentoráltakat, hogy alkalmuk legyen találkozni a programban részt vevő összes résztvevővel. Az egybegyűltek megosztották egymással tapasztalataikat és megfogalmazták javaslataikat a program jövőbeli fejlesztésével kapcsolatban.  Az alumni mentorok többek között azt emelték ki, hogy a program alkalmat ad számukra a mostani diák generáció mélyebb megismerésére, gondolkodásuk megértésére. A menteek fontos elemnek tartják azt, hogy hiteles személyek közvetítésével ismerhetik meg közelebbről azt a szakmai területet és annak a vállalatnak a működését, amely tanulmányaikba, érdeklődési körükbe illik, s melybe a program által közelebbről bepillantást kapnak 

Alumni mentoraink, az MCC egykori diákjai ma már szakmájuk kiválóságai, akik különböző szakterületeket képviselnek (IT, pénzügyek, közigazgatás, jog, üzletfejlesztés, közszféra, projektmenedzsment, fejvadászat, agilis coaching, stratégiaalkotás stb.) és jellemzően többéves vezetői tapasztalattal is rendelkeznek.    

A mentor segíti a hallgató karriertervezését, megmutatja annak „mesterfogásait”, példát ad a sikeres karriermenedzsmentre.  A mentor szakterületi tudása, rálátása és tanácsai a konkrét karriertervezés irányába mozdíthatják el a mentorált diákot. 

A mentorok önkéntesen vállalták részvételüket: számukra is fontos, hogy ezáltal is visszaadjanak az MCC közössége számára és élő kapcsolatban maradjanak a kollégiummal. A mentor értéket teremt, miközben maga is közelebb kerül a mentorált generációjához, jobban megérti azt, új kulturális nézőpontokat ismer meg.  

Bízunk benne, hogy évről-évre egyre több diákunknak és volt diákunknak tudunk lehetőséget adni a csatlakozásra, és ezáltal a program egyszerre támogatja majd az MCC diákjainak sikeres karrierindítását és az erős alumni–diák–MCC kapcsolatot. 

A Karrierközpont egyik kiemelt célja az alumni közösség visszacsatornázása az MCC vérkeringésébe és mindennapjaiba, aktív és kölcsönös előnyöket biztosító kapcsolat kialakítása a jelenlegi hallgatók és a karrierjükben sikeres, tapasztalt alumnák és alumnusok között.  A volt diákok számára az intézményünkbe történő visszatérés lehetőségét mentorként, oktatóként, előadóként is biztosítjuk, hogy megoszthassák tapasztalataikat, sikereiket a jelenlegi diákjaink.