Olvasási idő: 5 perc

A Vezetőképző Akadémia őszi félévének utolsó hétvégéjén Déri Marcell munka- és szervezet szakpszichológus, vezetői és üzleti coach, családterapeuta osztotta meg a coaching folyamatokkal kapcsolatos tudását és tapasztalatát a képzés hallgatóival. A hétvégi közös gondolkodás során mesélt a vezetői dilemmákról, sőt, szombaton még egy cégen belüli kiválasztási folyamat szimulálására is sor került.

A hétvége visszatérő motívuma a coaching szó kapcsán felmerülő gondolatok rendszerezése és tisztázása, továbbá a coaching folyamat mélyebb megértése volt. Ehhez különböző módszerekkel összehasonlítottuk, vizsgáltuk a folyamat eszköztárát és azt, hogy miként tud egy coach segítséget nyújtani a vezetői dilemmák felmerülése esetén.

A pénteki nyitó előadáson egy interaktív és rendhagyó bemutatkozásra került sor, melynek célja a résztvevők témára hangolása és hangulatának oldása volt. Ezt követően tisztáztuk a pszichológiai terápia, a mentorálás és a coaching közötti különbségeket, így megtudtuk, hogy a coaching folyamat jelenorientált, a pozitív tulajdonságok, élmények hangsúlyozásán keresztül kíván segítséget nyújtani személyeknek vagy csoportoknak viszonylag kevés, de hatékony alkalmon keresztül. Szintén a pénteki napon ismerkedtünk meg az I-GROW modell fogalmával, mely jól definiált lépéseket ad a coaching folyamat végigjárásához. Emellett nagy mennyiségű, jól bevált, coaching környezetben alkalmazott kérdést is kaptunk a hallottak mélyebb megértése érdekében.

Szombat délelőtt Déri Marcell az egyik hallgató bevonásával mutatott be egy tipikus coach-kliens beszélgetést, melyet többször is megállított, kielemezve a hallgatókkal,  hogy hol tart éppen a beszélgetés, és merre érdemes továbbhaladni, így tudatosítva a folyamatot. A beszélgetés keretében először megkérte az önként jelentkező hallgatót, hogy meséljen magáról, majd - a biztonságos légkört lépésről-lépésre megteremtve - erősségeiről kérdezte, végül feltárta a fejlesztendő területet pozitív visszajelzés és példák útján. Ezt követően a következő lépés a cél pontos megfogalmazása volt, annak realitásának vizsgálata, majd a célhoz vezető út első lépésének definiálása. A 15-20 perces beszélgetés végén minden résztvevő reagált a hallottakra, közösen vonva le a tanulságokat. A hétvége hátralévő részében az előadó vezetésével áttértünk a vezetői dilemmák témakörére, és összegyűjtöttük, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik szerintünk egy jó és egy rossz vezető.

Déri Marcell - személyes tapasztalatainak megosztása mellett - kiemelte, hogy alapvetően a szervezeti kultúra és környezet határozza meg a szükéges vezetői kompetenciákat, azonban hangsúlyozta, hogy az önfegyelem univerzális vezetői tulajdonság. Ezt továbbfűzve elmondta, hogy a vezető legnagyobb problémája saját maga, illetve állandó dilemmája, hogy jó-e, amit csinál.
Az előadó kitért a családi vállalkozásokra is, példákon keresztül mutatva be, hogy milyen fontos ezekben a speciális szituációkban a szerepek pontos definiálása. Továbbá említést tett a sokszor megfigyelhető informális vezető jelenlétéről, és felhívta a figyelmet, hogy mennyire fontos az ilyen helyzetek felismerése és kezelése.

A hétvége egy szimulációval zárult, melynek keretében egy kiválasztási, utódlási eset került feldolgozásra csoportos formában. Ennek során egy osztályvezető pozíciójába képzeltük magukat, ahonnan előléptetésünket követően a megüresedett osztályvezetői pozícióra kellett kijelölni az utódunkat. A lehetséges választottakat közösen vitattuk meg, majd mindenki meghozta a maga döntését. A csoport előtt ismertettük a Kit választottál?, Mit fejlesztenél rajta? és a Hogyan hatna ez az osztályra? kérdésekre adott személyes válaszainkat. A hétvége egyik fő tanulsága az volt, mikor az előadó elmondta, tapasztalatai alapján azt a személyt választják ilyen szituációkban, akire senki sem szavazott a képzés résztvevői közül. Ennek okát részletesen körüljártuk, és a sok felmerülő kérdésre kielégítő válaszokat kaptunk.

A hétvégén sok olyan kérdéssel foglalkoztunk, melyek korábban már megfogalmazódhattak bennünk, ám ezek helyretétele, részletes átbeszélése szilárdabbá tette és rendszerezte a témával kapcsolatos tudásunkat. Az elhangzottak közül ki kell emelni, hogy minden munkavállalóra úgy tekintsünk, mint fejleszthető erőforrásra, a coaching módszer pedig egy hatékony módja a kívánt célok elérésének. A különféle kompetenciák közül kiemelkedően fontos a motiváltság, egy jó vezető univerzális ismérve pedig az önfegyelem.


Zábó András, MCC Vezetőképző Akadémia