Olvasási idő: 21 perc

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) óriási sikerrel zárta nagyszabású nemzetközi konferenciáját, az MCC Budapest Summitot, mely arra a kérdésre keresi a választ: milyen értékek mentén neveljük gyermekeinket? A rendezvény második napján – 2022. február 17-én – több mint 30 hazai és külföldi előadó izgalmas beszélgetései és könyvbemutatói fogadták a közel 750 látogatóból álló közönséget. A tehetséggondozó intézmény célja, hogy Magyarország – sőt, Közép-Európa – legnagyobb és legfrissebb szellemi műhelye legyen.

Melyek a nevelés és oktatás legfontosabb színterei

Az oktatás lényege az új nézőpontok feltárásában rejlik.

Izgalmas panelbeszélgetéssel indult az MCC Budapest Summit második napja. A csütörtök reggeli eseményen arról vitáztak a szakértők, melyek az oktatás és nevelés legfontosabb színterei.

Alka Sehgal Cuthbert rámutatott: a család és az oktatási intézmények mellett az ifjúsági kultúra színtereinek köszönhetően a popkultúra jelentősége megnőtt az 1960-as évek óta. Az Academy of Ideas Oktatási Fórumának tagja szerint a fiatalok saját magukat kezdték el szocializálni, a felnőtt társadalom és az iskola egyre kevésbé volt rájuk befolyással, az oktatási intézmények pedig nem rendelkeztek kész válasszal erre a helyzetre, hiszen korábban még nem találkoztak hasonlóval.

Böszörményi-Nagy Gergely, a MOME Alapítvány elnöke ennek kapcsán a mai fiatal generáció elmagányosodására hívta fel a figyelmet. Érvelt amellett, hogy a közösségépítés és oktatás szempontjából előnyökkel jár, ha maximalizáljuk a hallgatói létszámot a felsőoktatási intézményekben. Hangsúlyozta: szükséges, hogy a hallgatók egymást szocializálják, azonban ez tömeges jelenlét mellett sokkal nehezebben lehetséges.

Calum Nicholson kiemelte, hogy ma a formális oktatás legfőképp a technikai tartalom és tudás átadására fókuszál. Az MCC és a Danube Institute vendégoktatója úgy véli, kevesebb hangsúlyt fektetnek a hagyományos értékek és az interakciók természetesebb módjának átadására, ami ugyancsak hatással lehet a fiatalok szocializációjának alakulására. Hozzátette: az oktatás lényege az új nézőpontok feltárásában rejlik – ez egy olyan érték, melyet kiemelten fontos megőriznünk.

Porkoláb Imre a technológiai újításokról és azok oktatásban történő alkalmazásának szerepéről beszélt. Az MCC Vezetőképző Akadémiájának vezetője hangsúlyozta: ma, a következő technológiai áttörés küszöbén fontos meghatározni azokat a sztenderdeket és azt a minőséget, amelyet el szeretnénk érni és át szeretnénk adni a felnövekvő generációnak.

Könyvbemutató: "The Diversity Delusion"

Sokszínűség – kiábrándulás vagy útvesztő?

A „The Diversity Delusion” című kötetet is bemutatták a nemzetközi konferencia második napján. John O’Sullivan moderátor, a Danube Institute vezetője a kerekasztal-beszélgetés felvezetéseként elmondta: forradalmi időszakban élünk, a nyelv csatatérré változik, egyes szavak tiltottá válnak, és új szavak jelennek meg a szóhasználatban.

A nyelvi kódokban szociális problémák tükröződnek – hívta fel a figyelmet Heather Mac Donald. A New York Times bestseller szerző és a Manhattan Institute munkatársa kiemelte, az amerikai társadalom nagy problémája, hogy a faji hovatartozás hangsúlyozásának közéleti térbe helyezése óriási problémát jelent. Megnehezíti a racionális vitát, hogy Amerikában nem lehet beszélni azokról a viselkedési és kulturális szokásokról, amelyekből a rasszizmus fakad. Nem engedik meg, hogy magyarázatot adjunk a faji és nemi különbségekre. A szerző hangsúlyozta, a könyv megírásával az volt a célja, hogy érveljen az értékek mellett, valamint, hogy visszaszorítsa azt a narratívát, amely szerint a rasszizmus az egyetlen oka a faji egyenlőtlenségeknek.

Peter Kurti, az ausztráliai Norte Dame Egyetem adjunktusa vallási kontextusba helyezve beszélt a sokszínűség közéleti problémáiról. Rámutatott, a remény, amelyet az identitáspolitika nyújt, hamis fogalom, semmit sem tehetünk, ha megbélyegeznek minket.

Heather Mac Donald könyve kapcsán Calum T. Nicholson, az MCC és Danube Institute vendégoktatója felvetette: fontos lenne, hogyha amikor a kisebbségekről beszélünk, akkor az alatt érthetünk társadalmi osztályokat, csoportokat is, nem csak bőrszín vagy etnikai hovatartozás mentén besorolt emberi csoportokat. Hozzátette: az emberek az áldozatiságukat sokszor arra használják, hogy új identitást nyerjenek.

Rodrigo Ballester arra hívta fel a figyelmet, hogy a sokszínűség zászlaja alatt folyó diskurzus Európában a politikai térben, tagállamok és az uniós intézmények között is zajlik. Az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője szerint Brüsszel olykor túlzóan nagy figyelmet fordít a faji hovatartozás és megkülönböztetés problémáinak hangsúlyozására, ugyanakkor a nemzeti tradíciókban és hagyományos értékekben rejlő sokszínűség rejtve marad.

Könyvbemutató: "Women vs. Feminism"

„Önmagunkat kell adni és professzionálisan dolgozni, nemi hovatartozástól függetlenül.”

Izgalmas kérdéseket tettek fel a szakértők Joanna Williams Women vs Feminism című könyvének bemutatóján. A kötet szerzője az aktivisták és a nők jogaira hivatkozó ideológiát hirdetők túlkapásaira hívta fel a figyelmet. A Cieo agytröszt igazgatója szerint az újkori feminizmus képviselői férfiellenes üzeneteket is kommunikáltak és szörnyű világképet festenek a nőknek, mi szerint nem fognak annyit keresni, mint a férfiak, szexuális zaklatás áldozatai lesznek és utcai inzultusok érik majd őket. Elmondta, könyvének megírása két célt szolgált: megválaszolni, hogy mi a feminizmus háttere, milyen eredendően jó gondolatok vannak a feminizmusban, illetve, hogy fellépjen azzal a gondolkodással szemben, hogy a nők áldozatok, a férfiak ellenségek.

Csisztu Zsuzsa sportújságíró 30 éve dolgozik a szakmában, elmondása szerint bár 1992-ben egy férfiak által uralt szakmába csökkent, mára ez jelentősen változott. A Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke úgy gondolja, ebben a szakmában nem kell férfiként beszélni, akként viselkedni vagy annak látszani, hanem önmagunkat kell adni és professzionálisan dolgozni, nemi hovatartozástól függetlenül ez a siker kulcsa.

Sophia Kuby a beszélgetésen egyértelműsítette: nőként ugyanannyi lehetősége van az embernek, mint férfiként. Az ADF stratégiai és képzési igazgatója látja, hogyan épül a fiatalok karrierje Ázsiában, Európában, Dél-Amerikában és nem gondolja, hogy állandóan küzdeni kellene a női privilégiumokért. Kiemelte: a feminizmust abban a kontextusban kell szemlélni, hogy mi zajlik a mai kultúrában, mi a nők identitása és szerepe a mai társadalomban. Sajnos a feminizmus mára hatalmi játszmává lett, ehelyett viszont kulturális kontextusban kellene vizsgálni az izolált kontextus helyett. A feminista mozgalom nem mozgalom, hanem háború egymás ellen, mivel a feministák abban sem értenek egyet, hogy mi a feminizmus.

Katy Faust hozzászólásában rávilágított, addig nem is gondolt a feminizmusra, míg el nem kezdett foglalkozni a házassággal, a családdal, a gyerekjogokkal. A Them Before Us gyermekjogi szervezet alapítója szerint a gender egy ideológiai, társadalmi konstrukció, a fókusz már rég nem a valódi jogtiprások megfékezésén van.

Van-e helye a szexuális és nemi felvilágosításnak a tanteremben?

Gyermekeink egészséges fejlődése a középpontban.

Napjaink egyik fontos, égető, ugyanakkor megosztó témáját járta körbe az MCC Budapest Summit második napjának egyik délutáni panelbeszélgetése: vajon van-e helye szexuális felvilágosításnak az osztálytermekben?

Az MCC vendégoktatója, Gladden Pappin kifejtette, bár a szexualitás oktatásának különböző módja lehet, fontos, hogy ha a gyerek kérdez, akkor az életkorának megfelelően válaszoljunk is neki. A Dallasi Egyetem docense szerint így volt ez régen és így kellene lennie ma is, ugyanis inkább a szexuális cselekvés mibenlétére vonatkozó aspektusok alakultak át az idő során. Figyelmeztetett, a közösségi média által gyermekeink túl könnyen és gyorsan jutnak olyan tartalmakhoz, melyek rossz hatással lehetnek az egészséges szexuális fejlődésükre. Az Egyesült Államok oktatási rendszerének kihívása, hogy mennyiben van szükség arra, hogy relativizálják a biológiai nem meghatározottságát.

Alka Sehgal Cuthbert, az Egyesült Királyságban szerzett tapasztalatairól beszélt. Az Academy of Ideas Oktatási Fóruma tagjának véleménye szerint a párkapcsolati oktatás tantárgy felveti azt az alapkérdést, hogy vajon milyen módszerekkel lehet egyáltalán ezt oktatni, hiszen az egészséges szexuális kapcsolat meghatározása rendkívül összetett – mondta. Nehéz kérdés, hogyan közelítsük meg technikai szempontból a legintimebb és legszemélyesebb dolgot, amiben részünk lehet – tette hozzá.

Anthony Malcolm Daniels, író, újságíró, kultúrkritikus, pszichiáter úgy véli, nehéz helyzetet szül, amikor osztályteremben próbáljuk tanítani a szexualitást, hiszen az osztályban ülő gyerekek szüleinek, családjának egészen különböző felfogása lehet arról, hogy a gyereknek mit is kellene megtanulnia a témáról. Ki döntse tehát el, mit tanítsanak erről az iskolában? Milyen szülői engedély kelljen ehhez? – tette fel a kérdéseket a pszichiáter.

Bonnie Snyder, a FIRE középiskolai tájékoztatási programjának igazgatója kiemelte, a megfelelő pedagógiai képesítés kérdésköre meghatározó. Vajon rendelkezik-e kellő tudással és felhatalmazással a szexuális oktatást folytató tanár, esetleg a kurzus tartásával megbízott személy?

A szakértők mind egyetértettek abban, hogy ez egy rendkívül nehéz és sok szempontból nagyon szubjektív téma, ugyanakkor közös érdekünk gyermekeink biztonsága és egészséges fejlődése, és mindenekelőtt ezt kell szem előtt tartanunk.

A francia társadalom kihívásai: vita a sokszínűségről

Az állami iskolák a felvilágosodás és a lakosság széttagoltságának gyárai.

„A francia társadalom kihívásai: vita a sokszínűségről” címen folytatódott az MCC Budapest Summit, mely a francia oktatási rendszer radikális átalakulását vette górcső alá. Alternatív iskolák, háttérbe szoruló francia kultúra, egyenlőség bármi áron — izgalmas beszélgetés kerekedett a régi és új francia értékek válságáról.

Thibaud Gibelin, az MCC vendégoktatója az 1870-es években gyökerező francia oktatási rendszer ismertetésével kezdte a beszélgetést, mely számos külföldi oktatási rendszernek szolgált például az évszázadok során. 1968 azonban változást hozott a nyugati társadalomban, ami lassan begyűrűzött a francia oktatási rendszerbe is. A szekértő szerint az utóbbi időkben a francia kormány egyre jobban kiveszi az irányítást a szülők kezei közül, valamint a sokszínűség jegyében háttérbe szorítja a francia kultúra, történelem és filozófia tanítását pusztán azért, hogy ez ne sértse a multikulturális közeget, ami a mai tantermeket jellemzi Franciaországban.

Anne Coffinier kifejtette, az alternatív oktatásban hisz, mely válasz a francia oktatási rendszer válságára. A Fondation Kairos pour l’innovation éducative alapítója szerint számos tanár és szülő arra kényszerül, hogy független oktatási intézményekhez forduljon. A klasszikusokat és a francia történelmet túlságosan diszkriminálónak ítélik az állami iskolákban, így a francia kultúra idegenné válik, a bevándorlók pedig esélyt sem kapnak, hogy magukénak vallhassák a francia értékeket. Ismernünk kell önmagunkat, népként és egyénekként egyaránt — emelte ki Coffinier.

Axelle Girard, a Créer son école-Educ’France ügyvezető igazgatója hozzátette: országszerte stabilan csökken a diákok kompetenciája, ez pedig egyre több embert zavar. Alphonse De Ruble francia szerzőt idézi, aki azt vallotta: minél többet tudunk, annál jobb emberek vagyunk. Ettől azonban az állam elfordult. Girard továbbá Jacques Derrida munkásságát és dekonstrukcionizmusát idézte, mely számára építő jellegű volt, hiszen ő már egy biztos értékeket valló egyéniségként olvasta a filozófus műveit. Ellenben manapság szerinte Derrida művei sokakat leépítenének, révén az internalizált szégyennek, melyet sok fiatal érez nyugati gyökereik miatt.

Zárszóként Thibaud Gibelin úgy fogalmazott: egy összezavaró, új valóságot élünk, amit az egyenlőség és a relativizmus okozott. Ezzel szemben a modern ideológiák, például a gender, arra ösztönzi gyermekeinket, hogy alapvető tényeket is megkérdőjelezzenek magukról. Kiemelte: Magyarországon még él az erős európai gyökerekkel rendelkező vitázás kultúrája, ami által országunk megőrizhette a meritokráciát, mint intézményeink építőköveit.

Könyvbemutató: "Undoctrinate"

Közös értékekre és közösségi tartalmakra épülő nevelésre és oktatásra van szükség.

Bonnie Snyder Undoctrinate című könyvéről tartottak szakértők eszmecserét az MCC konferenciáján. A kötet arra világít rá, hogy mennyire árt a diákoknak az oktatás átpolitizált volta.

Az oktatás ideológiai átpolitizáltsága ellen a szülők rengeteget tehetnek, hangsúlyozta Bonnie Snyder. A FIRE középiskolai tájékoztatási programjának igazgatója elmondta, nem csak a családi nevelés során vértezhetik fel a gyermekeket az egyoldalú befolyásolás ellen, de ha egységesen hallatják a hangjukat, komoly eredmények érhetnek el.

Az oktatás mindig politikai színezetű, hívta fel a figyelmet Gladden Pappin. A Dallasi Egyetem docense kiemelte, annak ellenére, hogy a baloldaliak, liberálisok az oktatás függetlenségét hangsúlyozzák és elfogadásra, mindent átható szabadságra tanítanak, valójában ezzel is politikai ideológiákat közvetítenek. Az MCC vendégoktatója arról is szólt, hogy az amerikai oktatási rendszer problémái abba az irányba hatnak, hogy a diákok kiszolgáltatottakká válnak a trendeknek, mert nem kapnak kellő muníciót és kapaszkodót az értékek terén.

Közös értékekre és közösségi tartalmakra épülő nevelésre és oktatásra van szükség – jelentette ki Setényi János. Az MCC Tanuláskutató Intézetének vezetője szerint annak ellenére erre kell törekedni, hogy a trendek látszólag pont az ellenkező irányba hatnak.

Multikulturális társadalmakban ennek megvalósítása komoly kihívásokkal küzd, reagált Werner Patzelt professzor. Az MCC vendégoktatója kifejtette, Németországban sokszor ellentét feszül a között, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak a különböző kultúrájú családok és milyeneket kívánnak az oktatási rendszerben közvetíteni.

Bonnie Snyder kötete hamarosan magyar nyelven is megjelenik az MCC Press gondozásában.

Milyen értékeket közvetít a "Szex és New York" sorozat?

A Szex és New York identitásformáló hatása.

Milyen értékeket közvetít a Szex és New York? Hogyan befolyásolja a sorozat, illetve hasonló népszerű produkciók a fiatalok identitásformálását? Izgalmas eszmecserének lehettek tanúi az MCC Budapest Summit résztvevői a rendezvény kerekasztal-beszélgetésén.

Hélène de Lauzun történész elmondta: a sorozat jelentős mértékben formálja a fiatalok képzeletvilágát, ugyanis a korábbiakhoz képest más, kissé nyers hangvételben, új nézőpontból közelíti meg a szexualitást. A The European Conservative rovatvezetője kifejtette, a sorozat célja az élvezetek előtérbe helyezése, valamint a régmúlt hagyományainak megkérdőjelezése volt. A szerző felhívta a figyelmet arra is, hogy a mai fiatalok már nem olvasnak, nem néznek filmeket, csak a sorozatok kötik le őket, amelyeknek ezáltal oktató-nevelő funkciójuk is van.

A sorozat leválasztotta a szexualitást az érzelmi komponenséről, ezzel lefektette az alapját a mostani materialisztikus értékrendnek – világított rá Vajk Miklos Lukacs de Pereny, az MCC vendégoktatója. A sorozat a szexet egy terméknek állítja be, és főként a fiatalokat, tinédzsereket szólítja meg, azokat, akiknek még nincsen komoly élettapasztalatuk, ezáltal rendkívül befolyásolhatók – részletezte.

Heather Mac Donald New York Times bestseller szerző, a Manhattan Institute munkatársa szerint a Szex és New York azt próbálja sugallni, hogy nincs különbség a férfiak és nők szexuális igényei között.

Szociológusként Frank Füredi, a Kenti Egyetem professzora két fontos dolgot hangsúlyozott: először is a produkció túl nagy jelentőséget tulajdonít a szexualitásnak, minden, ami nem kapcsolódik hozzá, az másodlagos. A másik lényeges aspektus, amelyet a sorozat közvetít, hogy identitásunkat a szexuális életünk határozza meg. A szakértő a Szex és New York új évada kapcsán elmondta: teljes mértékben a Vogue-politikáról szól, a gender ideológia túlzott előtérbe helyezéséről, amelyet a kritikusok sem hagytak szó nélkül.

Könyvbemutató: "The Debasement of Human Rights"

Messze kerültünk az emberek alapvető jogaitól és kiüresedtek az erkölcsi tartalmak a jogban.

Meg van a jogunk ahhoz, hogy szabadon válasszunk, de a választásainkért és döntéseinkért felelősek vagyunk – értekezett Aaron Rhodes, a Forum for Religious Freedom- Europe elnöke a “The Debasement of Human Rights” című  könyv bemutatóján. A Common Sense Society vezető munkatársa kiemelte: a XXI. század embere az erkölcs szférájából egyre jobban a jog szférájába lépett. Az emberi jogok kérdése napjaink egyik legvitatottabb témája lett.

Sophia Kuby egyetértett a szerző gondolataival. Az ADF stratégiai és képzési igazgatója elmondása szerint hisz az egyetemes jogban, abban, hogy vannak olyan alapvető jogaink, amelyek nemzetiségtől, vallástól függetlenül minden embert megilletnek. Ilyen jogok a szabadsághoz vagy az élethez való jogunk. Napjaink egyik legnagyobb problémája, hogy jogászok, ügyvédek, jogi szakemberek abban sem tudnak közös megállapodásra jutni, hogy kit nevezünk emberi lénynek, így ez magával hozza azt a problémakört, hogy a jogaikat sem tudjuk megállapítani.

Rodrigo Ballester ugyanakkor arról beszélt, hogy nem hisz abban, hogy az egyetemes jogokat országokra, kultúrákra és vallásokra egyetemesen lehetne alkalmazni. Az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője szerint pont a szubszidiaritás tönkretételével az emberi jogok bürokratikus hatalmaknak adnak helyet.

Aaron Rhodes a problémát abban látja, hogy nagyon messze kerültünk az emberek alapvető jogaitól és kiüresedtek az erkölcsi tartalmak. Vissza kell nyúlni az emberi jogok gyökereihez, mert az emberi jogok megreformálása nagy kihívás a ma emberének.

Budapest Lectures - Fireside Chat

Fejlődést is generál a vita és az eszmék csatája.

Izgalmas, laza hangvételű, ugyanakkor értékes gondolatokat tartalmazó szakmai párbeszédet hozott az MCC Budapest Summit fővárosi záróeseménye, a Budapest Lectures Fireside Chat. A fórumon Rod Dreher író, Peter Boghossian filozófus és Orbán Balázs, az MCC kuratóriumának elnöke vettek részt.

Óriási a szakadék és a gyűlölet a politikai ellenfelek között az Egyesült Államokban – állapította meg egyetértően Rod Dreher és Peter Boghossian. A két gondolkodó szerint ilyen mély árkot itt Magyarországon nem tapasztaltak. Politikai polarizáció – különösen most a kampányban – Magyarországon is tapasztalható, tette hozzá Orbán Balázs. A reformkort példaként felhozva emlékeztetett: a vita és az eszmék csatája fejlődést is generálhat, ahogy azt láthattuk Széchenyi és Kossuth esetében.

Érdekfeszítő mondatokat eredményezett a vita a szexuális irányultság publikussá tétele terén. Rod Dreher elmondta, az amerikai közéletben már azt tapasztalják, hogy az tud a politikában és már a tudományban is igazi hírnévre szert tenni, aki másságát, nemét, szexuális szokásait nyilvánossá teszi. Orbán Balázs emlékeztetett, Magyarországon erre az emberek magánügyként tekintenek, az irányultság megvallása is szabad, ami a határ, hogy a gyermekeket ne szembesítsék, ne befolyásolják mindezzel.

Szó esett Amerika világban betöltött vezető pozíciójának megítéléséről is. A rendszerváltás környékén valóban minta lehetett a sikeres, liberális amerikai modell – emlékeztetett a kuratóriumi elnök. Orbán Balázs szerint mára azonban komoly kihívók álltak rajthoz, rendkívül sikeres gazdasági és társadalmi modellek versengenek. Rod Dreher abban látja a hibát, hogy az új ideológiák elveszítették a kapcsolatukat a valósággal, nemhogy teljesen más gyökerű társadalmakban nem alkalmazható – mint Afganisztán – de az Egyesült Államokban is érezhető mindez negatív hatása.

Peter Boghossian ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy a hátrányba kerülés annak köszönhető, hogy a nyugati keresztény-zsidó hagyományt, a hitet igyekeztek relativizálni, az ún. WOKE ideológiát ennek helyébe léptetni, ami mára a társadalmat mérgezi kulturálisan.

A kereszténység értékeihez és a keresztény élethez való visszatérés segíthet a krízis legyőzésében – hangsúlyozta Rod Dreher. Orbán Balázs szerint Közép-Európában emellett a patriotizmus is olyan kapaszkodó, amely stabil értékrendet ad az embereknek. Peter Boghossian kiemelte, az emberek gazdaságilag ma sokkal jobban élnek, béke van a nyugati világban, mégis válságot élnek meg. Ennek kiküszöbölésére komoly energiát kell fordítani a társadalomban és az állami struktúrában egyaránt.


A konferencia pénteken, vidéki rendezvényekkel folytatódik. Az MCC legnagyobb nemzetközi szakmai eseménye óriási siker volt, több mint 30 előadó és 750 érdeklődő vett részt a Budapwst Summiton.