Olvasási idő: 7 perc

Közös tanulmányutat szervezett a Jogi Iskola hallgatóinak az Európai Közjogi Szervezet (European Public Law Organization, EPLO) és az MCC Közjogi Műhely Athénban. Az EPLO az ENSZ-nél bejegyzet nemzetközi szervezet, amelynek 17 tagállama mellett több mint 70 országban vannak partnerintézményei, köztük az MCC is. A szervezet célja az európai demokratikus értékek és a civilizációk közötti párbeszéd erősítése és a nemzetközi tudományos diskurzus segítése oktatás, publikációk, konferenciák és egyéb események által, főként az összehasonlító és európai közjog, az emberi jogok, a jogállamiság és a környezetvédelmi jog területén.

A tanulmányút alapját az MCC és az EPLO között fennálló stratégia együttműködési megállapodás adja, amelynek keretében hallgatóink a European Law and Governance School (ELGS) oktatói által tartott előadásokon vehettek részt 2023. november 17. és 22. között. A tanulmányút során a hallgatók az angol nyelvű előadások által görög és más európai példákon keresztül mélyebben megismerhették a demokrácia és a választójog alapvető elveinek politikatudományi, alkotmányjogi és jogelméleti megközelítéseit, valamint intézménylátogatásokon vettek részt a görög parlamentben, az Ombudsmani Hivatalban és az athéni Magyar Nagykövetségen. 

A tanulmányút első napja főként az utazásról szólt, de csoport tagjai már este eljutottak a görög főváros fölé magasodó Akropoliszhoz. A hétvége elsősorban az ország és a kultúra megismerésével telt, a csoport számos, az ókori demokrácia szempontjából jelentős helyszínt látogatott meg, köztük az Akropoliszt, Szókratész börtönét, az athéni Agórát és az Areioszpagoszt, amely egykoron az első igazságszolgáltató fórumnak adott otthont. A csoport tagjai a város legmagasabb pontját, a Lükkabétosz-hegyet, és az ott lévő ortodox kápolnát is meglátogatták. Emellett a tanulmányúton résztvevő hallgatók egy műhelymunkán vettek részt, ahol bemutatták az ókori demokrácia alapelveinek mai Görögországban való továbbéléséről, illetve a görög közigazgatási legfelsőbb bíróságként funkcionáló Államtanács és a magyar Kúria intézményi funkciónak összehasonlításáról szóló rövid kutatásaik eredményeit. A műhelymunkán a hallgatói előadásokat követően a Közjogi Műhely vezetője Dr. Sulyok Márton arról tartott előadást, hogy a görög alkotmányosság és jogrendszer összefüggései között miért különös fontosságú a magánszféra védelem a görög tisztességes eljárási gondolkodásban, és hogy pontosan e vonatkozásban mi is az a „görög ajándék” – ti. egy alkotmányi szintű, abszolút és automatikus bizonyítékkizárási szabály –, amely a görög rendszert az összehasonlító alkotmányjogi kutatások fontos területévé teszi. Az előadás ezután kitért egy olyan disszertációs kutatásra, amely a magyar polgári perjog kodifikációja kapcsán vizsgálta a görög jogtudománynak a görög rendszerről alkotott álláspontjait.  

A tanulmányi út résztvevői az elkövetkezendő napok során számos előadáson vehettek részt. A hétfői napon Dr. Vagelis Papakonstantinou, a Vrije Universiteit Brussels professzora, a görög adatvédelmi hatóság egyik korábbi vezetője tartott előadást Az államok, mint platformok címmel. Az előadás során kifejtette, hogy az általa kidolgozott jog- és államelméleti modellben hogyan működnek a modern államok, és milyen online platformokéhoz hasonló társadalmi funkciókat látnak el, milyen jogokat garantálnak és védelmeznek. Újszerű elmélete ezzel egyúttal a társadalmi szerződés elméletének szükségességét relativizálja és átgondolását teszi szükségessé.  

Az athéni Magyar Nagykövetségen Haupt Erik nagykövet fogadta a Közjogi Műhely csoportját. A nagykövet úrral folytatott beszélgetés során számos téma felmerült, a tanulmányút résztvevői elsőkézből szerezhettek információkat a magyar-görög kapcsolatok jelenlegi állásáról, az illegális migráció kezelésével kapcsolatos együttműködésről és a magyar diplomaták munkájáról. 

Az athéni magyar képviseleten tett látogatás után a görög parlament, a Syntagma következett, ahol a görög szabadságharccal és a filhellén mozgalommal kapcsolatos tárlatvezetésen, illetve intézménylátogatáson vettek részt a tanulmányút résztvevői, megismervén a törvényhozó testület működését.  

A hétfői nap záró előadásán Nikolaos Voulgaris, nemzetközi közjogász, az ELGS oktatója tartott előadást Demokrácia, választások és választási jog Görögországban és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában címmel. Az előadás során főként a külföldön élő görög állampolgárok szavazati jogáról és az ezzel kapcsolatos szabályozási kihívásokról beszélt, amelynek kapcsán élénk párbeszéd alakult a magyar és a görög választójog összehasonlításáról a hallgatók és az oktató között. 

A keddi nap újra az EPLO athéni székházában kezdődött, ahol Daniel Furby, brit történész, az ELGS oktatója tartott előadást különböző demokrácia elméletekről az ókortól kezdve a mai liberális demokráciákig. Az interaktív előadás keretében a mai demokráciák kihívásai és a különböző demokrácia megközelítések kapcsán számos kérdést érintettek a résztvevő hallgatók, kitekintve a közvetlen, a közvetett és a deliberatív demokráciákra, valamint azokra a politikatudományi megközelítésekre, amelyek az ideáltikipus demokráciák standardjait összegezik.  

A görög ombudsman, Andreas Pottakis, az Ombudsmani Hivatalban fogadta a hallgatókat egy kétórás szakmai beszélgetésre. Az ombudsman a hivatal munkája és a különböző európai ombudsman modellek, valamint az ombuds-intézmények közötti nemzetközi együttműködés bemutatása mellett beszélt az alapvető jogokat védő intézmény hazai gyakorlatáról is, összehasonlítva egyes hatásköreit és tevékenységét a magyar AJBH működésével. 

A keddi nap záróeseményén Prof. Stamatoula Panagakou, politikai filozófus, az ELGS oktatója tartott előadást a különböző feminista elméletek demokrácia megközelítéséről és a női egyenjogúság európai és nemzetközi kérdéseiről a XXI. században. 

Az athéni tanulmányút zárásaként, a hazautazás előtt Prof. Spyridon Flogaitis-szel, az EPLO igazgatójával munkaebéd keretében találkoztak a tanulmányút résztvevői, ahol a görög közjog aktuális és történelmi kérdéseiről, a kultúra és a vallás összefüggéseiről, illetve az EPLO képzési programjairól is szó esett.