Olvasási idő: 7 perc

A Közjogi Műhely első őszi tanulmányútján az ír és a magyar demokratikus és alkotmányos rendszerek összehasonlításával foglalkozott 2023. október 13. és 18. között. Az utazás során egyetemi oktatókkal és kutatókkal, gyakorló ügyvédekkel és állami tisztségviselőkkel való találkozókon keresztül mélyülhettek el a résztvevők olyan kiemelt fontosságú alapjogi témákban, mint a népszavazás, az abortusz, a házasság vagy az eutanázia, a migráció vagy az online véleményszabadság, a gyűlöletbeszéd és a gyermekvédelem. Emellett a szigetország kultúrájával és történelmével ismerkedtek meg, amelyek alapjaiban határozzák meg az ír közvélemény ezen alapjogi kérdésekhez való viszonyulását. Az ír alkotmányos politika összefüggései között ezért ezeken a területeken foglalkozni kell az ír bíróságok működésével és esetjogának szerepével is.

A tanulmányút első teljes napjának reggelén Conor Casey alkotmányjogász (az MCC korábbi meghívott előadója) vezette körbe a csoportot a Trinity College campusán, ahol korábban tanult. Az akadémiai tevékenységen felül a résztvevők érdekességeket hallhattak az egyetem sport- (rögbi és hurling) és hallgatói életéről, rendezvényeiről is, valamint az egyetemen működő hallgatói társaságokról is. Az Ír Nemzeti Galériában a kortárs ír festőművészet mellett más nemzetközi jelentőségű alkotások megtekintésére került sor. A művészeti tárlat után a Christchurch katedrálist látogatta meg a csoport, amely Dublin legrégebbi ma is működő keresztény temploma, amely az írországi anglikán egyházhoz tartozik. A katedrális alagsorában kialakított állandó kiállítás során a résztvevők betekintést nyerhettek az ország identitását nagyban meghatározó keresztény felekezetek között húzódó konfliktusokba. A nap zárásaként a résztvevők a magyar és a szerb válogatott labdarúgó mérkőzés mellett az Írország-Új-Zéland rögbimeccset is követhették egy hamisítatlan ír pubban.

Másnap az ír kultúra és történelem megismerése a szigetország történetében meghatározó szerepet játszó kivándorlás történetével folytatódott, ahol is a többször is Európa legjobb múzeumai közé választott EPIC - Irish Emigration Museum interaktív tárlata mutatta be a hallgatóknak azokat a jogi, politikai és történelmi folyamatokat, amelyek az ország sorsát meghatározták. Délután a csapat Írország egyik legismertebb termékének elkészítésével ismerkedett a Guinness sörgyárban, amelyet a 20. század elején még magyar Ganz gyár gépei működtettek, melyek a mai napig megtekinthetőek a kiállítótérben.

Harmadnap a csoport tagjai a Leinster House-ba látogattak, ahol Európa egyik legrégebbi ma is működő kétkamarás parlamentje, az Oireachtas székel. A felső- és alsóházban való körbevezetés során a résztvevők sok érdekes információt tudhattak meg az ír parlamentarizmus működéséről. A látogatás után munkaebéd következett Jeffrey Egan parlamenti munkatárssal, aki egy szenátori kabinet tagjaként a csoport további, ír politikával kapcsolatos kérdéseire is válaszolt. A parlamenti látogatást követően újból a Trinity College-ba vezetett a résztvevők útja, ahol a híres Book of Kells-t (IX. századi zsoltáros könyv) és a világhírű egyetem régi könyvtárépületét tekintették meg, amely évszázadokon át országos levéltárként funkcionált. Ezután a Trinity College alkotmányjogász oktatói fogadták a résztvevőket a jogi kar épületében. A kétórás szemináriumon Prof. Gerard Whyte és Rachael Walsh az ír alkotmányos rendszer

alapjait és sajátosságait ismertették. A hallgatóság érdeklődését leginkább a népszavazásos alkotmánymódosítás, különös tekintettek a polgári gyűlések működésére, valamint a nagypénteki egyezmény alkotmányos kérdései és az ír nyelv jogi vonatkozásai keltették fel.

A negyedik napon az ún. Négy Bíróság (Four Courts) látogatása következett, ami az ír törvénykezés központja. Ezen a helyen székel a Supreme Court (Legfelsőbb Bíróság) mellett a Fellebbviteli Bíróság (Court of Appeal), a Felső Bíróság (High Court) és a Dublini Központi Bíróság (Dublin Circuit Court) is. Az épületben James Rooney gyakorló ügyvéd, a Trinity College oktatója vezette körbe a résztvevőket, majd egy kávé mellett beszélt az ügyvédek szerepéről és szakmai előmeneteléről, szakvizsgarendszeréről az angolszász common law és az ír jogrendszerben.

A találkozót követően a csoport a Legfelsőbb Bíróság egy tárgyalásán is részt vett, ahol egy pakisztáni menekült kitoloncolással kapcsolatos fellebbezésének ügyét tárgyalták a bírák ötös tanácsban. A csoport több tagjának ez volt az első tárgyalótermi élménye, a látogatás után Dr. Sulyok Mártonnal, a Közjogi Műhely vezetőjével, a résztvevők átbeszélték az ügy tapasztalatait, a peres felek előadásaiban megjelent főbb érvrendszert és a magyar eljárásokkal szembeni alapvető különbségeket. Rövid ebédszünet után a csoport az ír közigazgatás egyik jelentős helyszínére, a dublin-i várba (Dublin Castle) látogatott, ami évszázadokon keresztül volt az Egyesült Királyság kormányzójának, majd később az ír elnököknek a székhelye. Az impozáns helyszín a mai napig jelentős állami eseményeknek, többek között a köztársasági elnökök beiktatásának ad helyet.

A tanulmányút sűrű programja az ír médiahatóság, a Coimisiún na Meán, épületében folytatódott. A kétórás találkozón a hatóság szakemberei, Andrew Robinson igazgató, Patrick Goodlife és Elizabeth Farelly osztályvezetők fogadták a csoportot. A találkozó során az hatóság munkatársai bemutatták a féléve átszervezett kormányzati szerv feladatköreit és a jogelőd Műsorszórási Hatóság (Broadcasting Authority) feladatköreinek átvételével járó kihívásokat, az Európai Uniós jogszabályok, elsősorban a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alkalmazási kérdéseit és az ír médiatudatosság növelését célzó kampányokat. A beszélgetés során felmerültek még az ír nyelvű médiatartalmak gyártásának és finanszírozásának kérdései és az országban letelepedett nemzetközi techóriásokkal való együttműködés, valamint a gyermekvédelem és a gyűlöletbeszéd elleni harc egyes vonatkozásai. A napot Rónán Mullen független konzervatív szenátorral való találkozással zárta a csoport az esti órákban. A közel kétórás találkozó során az ír politika aktuális kérdéseiről, életvédelemről, a független képviselők munkájáról, a „korporatív” alapon szervező ír parlament összetételéről és az ország nemzetközi konfliktusokban játszott szerepéről folyt a beszélgetés.

A tanulmányút utolsó napján a szakmai program utolsó eleme az ország másik meghatározó jogi egyeteme a Universtiy College Dublin campusán folytatódott, ahol Somsubhra Banerjee kutató és a FIAT kutatócsoport tagjai fogadták a résztvevőket. A másfélórás szeminárium során a FIAT (Foundations of Institutional Authority) interdiszciplináris kutatás eredményeiről beszélgethettek a résztvevők, melyben dr. Sulyok Márton műhelyvezető külsős szakértőként működött korábban közre. A kutatás célja, hogy különböző országokban vizsgálja és mérje az alkotmányos intézményekbe vetett bizalmat. Az interaktív előadás során a résztvevők a

nemzetközi összehasonlító alkotmányjogi kutatások módszertani kihívásairól tanulhattak és egy fókuszcsoport beszélgetést modelleztek a kutatás magyar fejezete kapcsán.