Olvasási idő: 6 perc

Tehetséggondozás mint közcélú feladat

A fiatal tehetségek felkarolása meghatározza egy ország versenyképességét, ezért a tehetséggondozás nemzetstratégiai ügy és közcélú feladat. A tömegoktatás során a gyerekek magas színvonalú egyéni fejlesztése hatékonyan nem megoldható, ezért ennek a közcélú feladatnak az ellátásakor az állam a huszonöt éve ezzel a tevékenységgel foglalkozó Mathias Corvinus Collegiumra támaszkodik. Az MCC cserében az ország iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, honfitársaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – anyagi, társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák és azt saját maguk, hosszú távon pedig a magyarság javára kamatoztathassák. 

Az MCC vállalja, hogy a jelenleg a programjaiban résztvevő 2500 diák helyett 10 ezer tehetséges fiatal képzését valósítja meg a következő években. A jövőben mind a 19 megyeszékhelyen és további 16 magyarlakta városban lesz jelen Kárpát-medence szerte, illetve nyugat-európai jelenlétben is gondolkodik. Ehhez a munkához szükség van a jelenlegi ingatlanok megújítására, bővítésükre és újabb, a képzést szolgáló épületek tehetségfejlesztési programba történő bevonására.

Pécs: végre vidéken is elindulhat az Egyetemi Program

Az MCC felsőoktatásban tanulóknak szóló programja jelenleg Budapesten és Kolozsváron érhető el. Amennyiben az Országgyűlés úgy dönt, hogy Pécsett, a volt Tiszti Kaszinó épületét az MCC az államtól megkapja, a műemléki felújítást követően az ingatlant több korosztályt is célzó oktatási-tehetséggondozási központtá és mintegy 150 fiatalnak helyet adó, bentlakásos kollégiummá alakítja át. A Mathias Corvinus Collegium stratégiája szerint az Egyetemi Program Magyarországon Pécs mellett Szegeden, Debrecenben, Győrben, Miskolcon kaphat új campust a jövőben.

 

Szombathely, Zalaegerszeg, Szekszárd: bővülő általános- és középiskolás képzés

Az általános iskolások felső tagozatosainak szóló programunk jelenlegi 700 fős résztvevői számát 3500 főre, az 1300 fővel futó középiskolás program diákjainak számát 4000 főre fogjuk bővíteni a következő öt évben Kárpát-medence-szerte. Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a szóban forgó törvényjavaslatot, egy volt szombathelyi leánykollégium, a korábbi zalaegerszegi városháza és egy szekszárdi kereskedelmi épület lehetnek az említett településeknek is előnyére váló terjeszkedés következő helyszínei.

 

Ingyenes gyerektáborként éled újjá az elhagyatott révfülöpi ingatlan

A bővülő tehetséggondozási programjában tanuló diákok számára alakítana ki ingyenes táboroztatási lehetőséget az MCC azon a révfülöpi ingatlanon, amelyet az Országgyűlés pozitív döntése esetén megkaphat a tehetséggondozó intézmény.

A szebb napokat látott ingatlanegyüttes jelentős része évtizedek óta kihasználatlan, fűtés és hűtés nélküli épületei leromlott állapotban vannak, a központi kezelésben lévő terület elhagyatottsága többször okozott bosszúságot az önkormányzat és a lakók számára.

Amennyiben az MCC megkapja a területet, azon minden évszakban használható, korszerű, többszáz fiatal elszállásolására és időszakos oktatására, játékos foglalkoztatására alkalmas gyermektábort alakít ki.

 

Az MCC-s ingatlanfejlesztések gazdasági és társadalmi előnye

Az ingatlanfejlesztések elsődleges előnye, hogy az MCC magas színvonalú képzései megjelennek az adott városokban, ami gyorsítópályát jelent az ott élő tehetséges fiatalok számára. 

Emellett fontos, hogy az MCC általában olyan ingatlanokba vihet életet, amelyek hosszú évek, akár évtizedek óta üresen állnak, kihasználatlanok, igen rossz állapotban vannak, mivel hasznosításuk sem az államnak, sem az önkormányzatnak, sem a piaci szereplőknek nem éri meg. Az MCC ugyanakkor elkötelezett, hogy az épületek régi fényét visszaadja, azokat és környezetüket pezsgő élettel töltse meg. Ott, ahol ez lehetséges, az MCC az új épületekkel bekapcsolódik a városi kulturális élet körforgásába: kávézót, könyvesboltot, közösségi teret hoz létre majd a fiatalok számára, és az ott élők számára is nyitott programokat szervez.     

Minden ingatlan esetében hangsúlyosan figyelni fog az MCC a környezeti fenntarthatóságra, a tájba illeszkedő kivitelezésre, a kulturális értékek, az épített örökség megóvására, és kizárólag olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek a helyi településvezetéssel egyeztetve vannak, a közösség javát szolgálják, és összhangban állnak a lakosság érdekeivel, valamint hozzájárulnak a helyi gazdaság bővüléséhez is.  

A tehetséggondozási programba bevont ingatlanok felújításakor a Mathias Corvinus Collegium megőrzi és fejleszti azokat a szolgáltatásokat, amelyeknek köszönhetően az adott ingatlan, például bérbeadással, képes bevételt termelni. Az így befolyó forrásokat az üzemeltetés pénzügyi fenntarthatóságának kialakítására, illetve a tehetséggondozási program színvonalának növelésére fogja az MCC visszaforgatni.