Olvasási idő: 3 perc

A májusi rendhagyó MCC Lunch Talks sorozat negyedik, egyben utolsó előadója Dr. Koltay András, médiajogász, az MCC Szólásszabadság Műhely vezetője volt.

A rendezvénysorozat négy egymást követő májusi hétfőjén az MCC új műhelyvezetőinek bemutatkozó előadására került sor. Koltay András „A véleménynyilvánítás szabadságának védelme a közösségi média platformokkal szemben” című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az internet a szólásszabadság alapvetéseit mára már nem csupán új megvilágításba helyezi, de a korábban megfogalmazott alapelvek újra- vagy továbbgondolását is szükségessé teszi. Koltay a közösségi média platformok jelentőségét hangsúlyozta az új média ökoszisztémában, utalva az online kommunikáció kapuőreinek óriási befolyására a szólásszabadságra és a nyilvános szférára, valamint a platformok önszabályozási mechanizmusára. A jogi szabályozások ugyanis döntési szerepkörbe kényszerítik a platformokat a felhasználói tartalmak tekintetében. Probléma viszont, hogy bár a tartalom jogszerűségének vizsgálata, a veszélyes vagy káros tartalmak elleni védelem szükségesnek tűnhet, a platformok szabályozása a szólásszabadság doktrínáival és elveivel ütközhet. Továbbá a platformok döntéshozatali jogköre – beleértve a tartalom moderálási gyakorlatokat – arra vonatkozóan, hogy milyen tartalom érhető el a nyilvánosság számára, felveti a közösségi média platformok felelősségét a demokratikus nyilvánosság megfelelő minőségének fenntartásában.

Az előadás kitért a közösségi médiaplatformok szabályozási kísérleteire és egyes javaslatokra, kiváltképp az Egyesült Államok és az európai uniós eszköztárra és precedensekre. Koltay tapasztalata, hogy maga a probléma felismerése az, ami egyelőre összeköti a joggyakorlati próbálkozásokat. Úgy véli, hogy az Európában elterjedt közösség médiaszabályozási megoldások inspirálhatják a platformok szabályozását. Az Európai Unió javasolt szabályozása (digitális szolgáltatásokról szóló rendelet) és néhány nemzeti szintű elképzelés is a felhasználók szólásszabadságának erősítését célozza, elsősorban megfelelő eljárási garanciák bevezetésével és független jogorvoslati fórum létrehozásával.

A rendezvény moderátora Patrick Gray, az MCC vendégoktatója, valamint Csurgai-Horváth Gergely, az MCC PhD Program kutatója volt.