Olvasási idő: 5 perc

Két első helyezettet hirdetett a szakmai zsűri az MCC budapesti Somlói úti ingatlanjára kiírt épületfejlesztési pályázaton 2021. március 31-én. A bírálóbizottság szakmai álláspontjának értelmében két első díjazottja van a közbeszerzésnek, további három pályaművet pedig megvásárol az MCC. Az első helyezettek épületkoncepciói egyaránt alkalmasak arra, hogy az MCC új épületeit ezek alapján tervezzék meg.

Az első helyet nyert pályázók a Napur Architect Kft., illetve a Hello Wood Zrt, valamint a ZDA-Zoboki Építésziroda Kft., akik közös pályázattal indultak. A ZIP Architects és a Egyheted Studio Kft., valamint a Studio In-Ex és az Archikon tervpályázatait pedig megvásárolja az MCC. A pályázat anonim módon zajlott, a bírálóbizottság csak az eredményhirdetést követően ismerte meg a pályázók kilétét.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a járványügyi szabályok miatt videóra rögzített eredményhirdetésen köszönte meg a bírálóbizottság tagjainak és a pályázók munkáját. Mint hangsúlyozta: kiváló pályaművek születtek. A bizottság elnöke kiemelte, a díjazottak kiválasztásakor arra figyelt, hogy mely tervek felelnek meg leginkább az MCC tehetséggondozási és nevelési feladatainak. Rámutatott, a jelenlegi épületegyütteshez köthető történelmi múlt, valamint a terek kialakítása sem felel meg az MCC programjainak és céljainak. Hangsúlyos szempont, hogy nagyobb legyen a telken a zöld felület, és a környék lakosai is használhassák a tervezett épület környezetét.

Első helyezett pályaművek

 

Kálmán Ernő, a bírálóbizottság építész társelnöke kiemelte, mind a 11 pályamű tartalmaz értékes gondolatokat. A díjazott és megvásárlásra ajánlott tervek alkalmasak szakmailag leginkább a terület beépítésére, a tehetséggondozást szolgáló terek megfelelő elhelyezésére, illetve harmonikus kapcsolatot tükröznek az épített és természeti környezettel. A bírálóbizottság kiemelten fontosnak tartotta, hogy azt a szellemiséget megtalálja a pályázatokban, amelyek legjobban kifejezik az MCC küldetését és egyediségét.

Csány Éva, az I. kerület főépítésze a Budavári Önkormányzat nevében szólva örömét fejezte ki, hogy ennek a szellemileg nyitott pályázati folyamatnak részese lehetett. Kiemelte, az eredmény teljesíti, hogy például az épület nem csak az MCC-é, hanem az egész városé lesz. Hangsúlyozta, az épület távolnézetből keltett hatása egy új, „jellegzetes városi pontot hoz létre, amely a városlakók örömét is szolgálja”.

Megvásárolt pályaművek

 

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a Budapest, Somlói út 49–53. szám alatt található új tehetséggondozási központjának tervezésére írt ki tavaly nyílt közbeszerzési pályázatot a vonatkozó hazai jogszabályoknak és az európai uniós közzétételi szabályoknak megfelelően. A megjelölt határidőig tizenegy építészeti pályázat érkezett be, a pályaműveket szakmai zsűri értékelte. A bírálóbizottság szavazó tagjai voltak: Szalai Zoltán, Kálmán Ernő, Szalay Tihamér, Csóka Balázs, Sándor János, nem szavazó tagként a munkában Sulyok Miklós is részt vett.

Az MCC célja, hogy egy ikonikus, a közösségteremtő és -szervező funkciókat teljeskörűen magába foglaló, a 21. század követelményeinek megfelelő, ugyanakkor a környezetével harmonizáló épület álljon a Somlói úton. Az MCC a következő időszakban diákokkal, oktatókkal és a szakmai közönséggel szoros együttgondolkodásban fogja a terveket pontosítani, a pályázat kiírása óta jelentkezett megrendelői igényeket az épület tervezési folyamatába illeszteni.

A tervpályázatra érkezett többi pályamű

 

A pályaműveket a következő hetekben az MCC bemutatja a nyilvánosságnak is, a járványügyi helyzettel kapcsolatos szabályokat figyelembe véve pedig kiállítás szervezését tervezi. Az érdeklődő közönség az MCC honlapján is megismerheti az intézmény építészeti megjelenéssel, karakterrel szemben támasztott igényeit.

A tavaly elkészült műszaki állapotfelmérés szakmailag is megerősíti, hogy a jelenlegi épületegyüttes több okból is alkalmatlan a működéshez elengedhetetlen funkciók betöltésére. Energetikai megoldásai, technológiai berendezései elavultak, felújítása műszakilag nem vagy csak tetemes anyagi ráfordítás árán lehetséges. Térelosztása alapján az ingatlan alkalmatlan az MCC részéről kiemelten hangsúlyosnak tartott, a nyitott terekre alapozó, közösségépítő jellegű oktatási tevékenységre.