Olvasási idő: 3 perc

A kereszténység soha nem volt ekkora létszámú, ennyire kiterjedt. Itt meg is nyugodhatnánk, minden rendben, minden szép, de ha megvizsgáljuk az európai helyzetet ezen a téren, már egészen más a kép. Rengeteg hívő hagyja el az egyházat, rengeteg kisebb felekezetre töredezik a hívek tömege – foglalta össze gondolatait Dr. Nagypál Szabolcs, az MCC Jogi Iskolájának vezetője a szegedi központban Dr. Botos Mátéval, az MCC Press kiadóvezetőjével közösen tartott előadásán.

A Hívőnek lenni egy kereszténység utáni korban címmel megrendezett beszélgetés során olyan fontos kérdések merültek fel, mint hogy melyek a jó keresztény vezető ismérvei, vagy hogy miért jó kereszténynek lenni. A legfontosabb megfogalmazott üzenetek az egységesség és a közösséghez tartozás voltak.

Az előadók egyetértettek abban, hogy a rengeteg felekezetre tagoltság és a progresszív irányok az elmúlt évek, évtizedek tanulsága alapján inkább kontraproduktív hatást érnek el. Erre példaként említette Nagypál Szabolcs a német példát, miszerint progresszív törekvések hatására nemhogy megerősödött az egyház, hanem milliós számban hagyták el a hívek. Problémaként említették az előadók azt a jelenséget is, hogy a más vallásokat követő emberek számára a kereszténység egy nagy egésznek látszik és ennek megfelelően az egy-egy területen mutatkozó problémás helyzeteket is az egészre értelmezi a külső szemlélő és ez alapján ítél.

Ezen problémák miatt sokszor hallhatjuk azt a kijelentést, hogy az egyházat meg kell erősíteni, újra kell építeni. Botos Máté azt emelte ki hozzászólásában, hogy ezen a téren a klérus és a szerzetesség mellett még hangsúlyosabb szerepe lehet az egyszerű híveknek, akik megélik a vallásosságukat, a világképüknek, az elveiknek megfelelően tudnak példát mutatni a felnövekvő gyermekeiknek, akik ezt a példát még tovább vihetik. Fontosnak tartotta ezt azért, mert a hitet megélni és az elvek mentén cselekedni kint a világban, a hétköznapi élet során a legnehezebb.

A záró gondolatok között pozitív üzenetként arra a kérdésre, hogy miért jó kereszténynek lenni, az előadók egyetértésben jelentették ki, hogy az egyik legfontosabb a közösséghez tartozás. Ez az óriási közösség ott lehet egy olyan háttérként, amely stabilitást és támaszt nyújthat a hétköznapokban a hívő embernek, aki ezzel a töltöttséggel sikeresebb lehet az útján.