Olvasási idő: 4 perc

A konzervatív ideológia nyugati válsága mögötti okokról és a keresztény értékrendről beszélt többek között a veszprémi MCC-ben tartott előadásában Frank-Lothar Kroll, a Chemnitzi Műszaki Egyetem professzora.

A konzervatív politika jelenéről és jövőjéről osztotta meg gondolatait közönségével az MCC vendég oktatója, akinek egyik fő kutatási területe a 19. és 20. századi európai történelem. Előadásában kiemelte: ő történész, nem politikus. “A történész nem próféta, nem a jövőbe lát, hanem a múltat kutatja. Aki ismeri a jövőt, azé a jelen. A történész csupán az elmúlt valóságokat felhasználja ahhoz, hogy megértse a jelent.”

A konzervatív politika témája ma igen aktuális téma Európában. Frank-Lothar Kroll professzor arra próbált rávilágítani előadásában, hogyan kell értelmezni a konzervatív politika eszméjét. Mint mondta: az egyik legfontosabb, hogy a konzervatív eszmék szabadsága nem azonos a liberális eszme szabadságával. A keresztény eszme egy konzervatív eszme. Mindkét eszme kölcsönösen kiegészíti egymást. Európát a kereszténység szelleme járja át, ami az egyén személyiségét, szabadságát és felelősségtudatát hangsúlyozza, illetve hogy embertársainkkal szolidárisnak kell lenni. A keresztény szabadsághoz kötelességek is tartoznak.

A professzor megosztotta gondolatait arról, hogy mi történik az EU-ban a keresztény gyökerekkel mostanában. Folyamatosan, tömegesen vándorolnak be nem keresztény vallásúak Európa országaiba. A kereszténység a nem vallásos európai emberek számára is fontos a történelmi emlékek miatt. Mégis: területileg sok országban már gyengül a kereszténység összetartó ereje. Mint mondta: Németországban - az európai polgárokat nézve - nincs antiszemitizus, viszont a migránsok részéről érzékelhető, és egyre erősödik. A professzor úgy nyilatkozott, nem szeretné tudni, hogy mi lesz 5 év múlva hazájában. A Gázai övezetben már 700.000 fő a fedél nélkül maradt ember. Ha közülük csak 30.000 fő elindul az Európai Unióba, azon belül Németországba, már nagy bajok lehetnek. A kölni székesegyházat fel akarták robbantani nemrég, ami nem csak a kereszténység jelképe, hanem egy gyönyörű történelmi épület is a német emberek számára. Elhangzott: az országok már elérték a határaikat a migránsok terén, ami nagyon megterheli a szociális ellátórendszereiket, elérték kapacitásuk határait.

A konzervatív eszme tükrében határozta meg Kroll a társadalmi igazságosság és felelősségtudat jelenségét. Ezen felfogás szerint a társadalmi politika nem a baloldali pártoknak a „találmánya”, hanem a társadalmi politika maga a konzervativizmus magja. Az utolsó pontban az előadó azt a kérdéskört járta körbe, hogy Európában az állampolgároknak mennyire van garantálva az alapvető életfeltétel, jogi biztonság, oktatás, egészségügyi ellátás és védelem az esetleges merényletek, támadások során.

Összegzésében kiemelte, hogy a konzervatív politika fő feladata Európában biztosítani minden európai állampolgárnak a szabadságot.