Olvasási idő: 2 perc

Amióta állam létezik, sok vita van annak szükségességéről ahhoz, hogy a politikai közösség életét irányítsa. Ezen diskurzus újabb rétege az ún. adminisztratív államnak hívott jelenség létjogosultságával, igazolhatóságával kapcsolatos, amely kifejezést Dwight Waldo 1948-ban a Yale egyetemen alkotta meg. Az adminisztratív állam arra a széles felhatalmazásra utal, amellyel a végrehajtó hatalom rendelkezik, hogy számos olyan területen alkosson, alkalmazzon, kényszerítsen ki, illetve bíráljon el szabályokat, normákat, amelyek a társadalom életét befolyásolják, a jogvédelmen keresztül a média- vagy versenyszabályozásig, vagy akár a környezetvédelemig. Egyes kritikusok szerint az állam (végrehajtó hatalmán keresztül) túlnő a polgárokon, ezért az utalás a Leviatánra a címben. E hangok azért kritikusak az adminisztratív állammal szemben, mert legimitáció és felelősségrevonhatóság hiányában demokratikus deficitben szenved, sérti a hatalommegosztás elvét valamint a jogállam elvét.

Az Egyesült Államok egyik legidézettebb alkotmányjogász professzora, akit legtöbben talán a Richard Thaler, Nobel-díjassal együtt a Nudge c. könyvön végzett munkájáról ismernek, Cass Suntein professzor volt a vendégünk 2022. május 31-én. A jelenleg a Harvard Egyetemen oktató Sunstein professzor Sulyok Mártonnal, az MCC Közjogi Műhely vezetőjével beszélgetett, aki arról kérdezte a vendéget, hogy hogyan fejlődött ki az adminisztratív állam koncepciója az Egyesült Államokban, milyen gyakorlati viták formálták az arról való gondolkodást és mit jelent a 'judicial deference' vagyis az adminisztratív állam hatósági döntéseinek tiszteletben tartása a bíróságok által.