Olvasási idő: 3 perc

A Széll Kálmán-kötet bécsi bemutatóján jártunk.

Október 28-án a Collegium Hungaricum szervezésében és meghívására került sor a Törvény, jog, igazság, Széll Kálmán életműve című kötetünk bécsi bemutatójára. Az eseményen Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatójának moderálása mellett beszélgetett ifj. Bertényi Iván, a kötet szerkesztő-szerzője és Schwarczwölder Ádám, aki három tanulmányt is jegyez a monográfiában.

Szalai Zoltán ifj. Bertényi Iván bevezető tanulmányának záró gondolatával vezette fel a beszélgetést, amely szerint „Széll Kálmán ugyan nem Deákhoz, Kossuthhoz vagy Széchenyihez mérhető hőse a magyar történelemnek, de a megváltozott korszak elvárásainak magas színvonalon tett eleget, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy halálakor Magyarország és Nyugat-Európa között kisebb volt a távolság, mint mikor bekapcsolódott a közéletbe.”. A beszélgetőpartnerek erre reflektálva elmondták, mindig a korszak igényli az embert; a századvéget pedig egy felfelé ívelő, teremtő korszaknak tekinthetjük, ahol optimizmus fogta át a közszereplőket. Ez a nyugodt korszak kedvezett a szürke, de hasznos munkának, annak, hogy Széllt utólag hétköznapi hősnek tekinthessük. Elvitathatatlan érdemei ugyanis, hogy kiváló pénzügypolitikát folytatva, az államadósságok kiváltásával megszilárdította az 1875-től zilált államháztartást, miniszterelnöksége idején stabilitást hozott. Megszorító politikája ellenére népszerű tudott maradni, sőt a programjait a politikai közvéleménnyel is el tudta fogadtatni.

Magyarország korabeli politikai térképének és az uralkodó ideológiai nézetek áttekintése mellett a beszélgetés során felvillantak a korszak olyan emblematikus figurái, mint Ferenc József, Deák, Kossuth vagy a progresszív magyar baloldalt képviselő, Széllt kritizáló Ady, és az egyes személyek kapcsolata Széllel.

A moderátor izgalmas felvetéseinek és a partnerek korrekt, sokszor szellemes válaszainak köszönhetően egy sokszínű, árnyalt Széll-portré rajzolódott ki a hallgatóság előtt. Akár a bankár Széllre, akár a modern gazdálkodóra vagy a taktikus „self made man”-re kíváncsi az olvasó, ebben a kötetben válaszokat talál a kérdéseire. Jelenleg ugyanis nem tudunk többet Széll Kálmánról, mint ami a monográfiában róla olvasható. Ahogyan egy kedves résztvevő összefoglalta: a kötet külön érdeme már maga a létrejötte is: több mint hetven év után megjelent egy, a modern tudományosság elvárásainak megfelelő monográfia a századforduló miniszterelnökéről.

A hiánypótló monográfia megrendelhető a kiadónál, vagy megvásárolható az Alexandra könyvesházban, a Líra és a Libri üzletekben.