A sport az egész világon elterjedt szenvedélyt valósít meg. A sport hordozta erények, hozzáállás és szokások, így különösen a kitartás, a csapatmunka, az önfegyelem, a fair play és más polgári erények, valamint az emberi kiválóság elérése történelmileg is felemelték a nyugati civilizációt, és részévé váltak kultúránknak, mindennapi életünknek. A sport a bajtársiasságra, a közösségre való alapvető emberi igényt elégíti ki, valamint a lehetőséget biztosít arra, hogy az ember csatlakozhasson és büszkeséget meríthessen abból, hogy valami önmagánál nagyobb dolognak a részese.

Ugyanakkor a sport a kommercializálódás és a professzionalizálódás révén virágzó iparággá fejlődött. Ennek következtében a szerződések, a különböző állami szabályozások, amelyek többek között a munkaügyi kapcsolatokra, a foglalkoztatásra, a versenyjogi szabályozásra, az ügynöki tevékenységre, a diszkrimináció elleni küzdelemre, a szellemi tulajdonra és a vitarendezésre terjednek ki, egyre jelentősebb szerepet kapnak ebben az iparágban is. Mindemellet az európai integráció fejlődésével, valamint a globalizáció előrehaladásával a sporttal kapcsolatos tevékenységek és viták szabályozása nemzetközivé vált.

Ez az esemény az Egyesült Államok és az Európai Unió sportirányítási modelljeit veti össze, felfedve a professzionális ligák funkcióit és korlátait, valamint megvizsgálva a modernkori sportkapcsolatok szabályozási és alkotmányos kihívásait. Ezeket a kérdéseket Jodi Balsam, a Brooklyn Law School Clinical Law professzora és Kecsmár Krisztián, az Európai Unió Bíróságának bírája fogja megvitatni Sándor Lénárddal, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetőjével és Érdi Gabriellával, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének kutatójával folytatott beszélgetésben. 

 

Vendégek:

  • BalsamJodi a Brooklyn Law School Clinical Law professzora és a gyakornoki programok igazgatója. A sportjog elismert szaktekintélye, mind a Brooklyn, mind az NYU jogi karán ő tanítja a sportjogi kurzust.
  • Kecsmár Krisztián az Európai Uniós Bíróságának bírája Luxemburgban. Korábban államtitkárként dolgozott az Igazságügyi Minisztériumban és az Európai Bizottságban. Szakterületei közé tartozik a versenyjog, az állami támogatásokra vonatkozó jog, valamint a sportjog.

Moderátorok:

  • Érdi Gabriella az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának hallgatója volt, jelenleg az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyében dolgozik kutatásán.

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.

Regisztráció: ITT

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!