A Politikai Filozófia Európai Centruma az MCC oktatási és kutatási programintézményeinek egyik új egysége. Legfőbb célja, hogy otthont és ösztönzést nyújtson az európai klasszikus politikai filozófia megújításának Európában. Mert a politikai filozófiának haza kell térnie Amerikából, ahová a két világháború között kénytelen volt emigrálni. Amerikai földön mint gazdag műveltségi anyagként vagy érdekességként tekintettek rá, s bár Leo Strauss vagy Eric Voegelin saját követőkre talált, az amerikai akadémiai életben jórészt marginálisak maradtak hatalmas életművükkel együtt is.

Európának mindig is szüksége volt saját politikai gondolkodási hagyományainak az állandó fejlesztésére. Hogy miért van szükség a klasszikus politikai filozófia megújítására? Ugyanazért, amiért Leo Strauss ezt leírta a XX. század közepén: "Nem önfeladás vagy önemésztő régiségbúvárkodás, de még csak nem is önfeladó és elbűvölő romanticizmus késztet bennünket arra, hogy szenvedélyes érdeklődéssel és a tanulás iránti feltétlen akarattal forduljunk a klasszikus ókor politikai gondolkodásához. Korunk válsága, a Nyugat válsága késztet bennünket erre." A Nyugat már sok válsággal szembenézett a modernségben, de egyre ritkábban fordulunk saját politikai gondolkodási hagyományainkhoz jó kérdések feltételéért, esetleg válaszokért. Az már önmagában a Nyugat válságának a jele, hogy ideológiai okokból makacsul lemond saját értékeiről, gondolati kincstáráról.

A politikai filozófia - szemben számos félreértéssel - nem a politikáról való filozofálgatás, hanem az ember közösségi létezésének a megértése révén a filozófiába való bevezetés. Mert a legmagasabb életmód a filozófiai megértésen alapuló élet. Ez azt is jelenti, hogy a filozófiai megértés a legfontosabb, az értelmes élet feltétele. A modernségben viszont a politika látszik ezt a helyet elfoglalni.

A Centrum nyitó rendezvénye azt szeretné bemutatni, hogy miért fontosabbak a kérdések, mint a válaszok. Mik a Centrum alapgondolatai és milyen programokkal, lehetőségekkel szeretné gazdagítani az MCC tehetségnevelési céljait. A Centrum azt is célul tűzi ki, hogy miként lehetne a magyar diákokat külföldi diákokkal olyan közös programokban egyesíteni, amelyek túlmutatnak az iskolai és egyetemi oktatási gyakorlatokon.

Előadás nyelve: angol

Program

16:00 – 16:10 Köszöntő

  • Dr. Szalai Zoltán, főigazgató, MCC

16:10 – 17:40 Panelbeszélgetés

  • Prof. Zbigniew Janowski, Emeritus filozófiaprofesszor, Towson Egyetem
  • Prof. Dr. Andreas Kinneging, jogfilozófia professzor, Leideni Egyetem
  • Prof. András Lánczi, a Politikai Filozófia Európai Centrumának vezetője, MCC
  • Dr. William Peter Wood, Visiting Fellow, MCC

17:40 – 18:00 Kérdések és válaszok

PROF. ZBIGNIEW JANOWSKI az Amerikai Katolikus Egyetem (Washington D.C.) filozófia szakán szerezte meg mester fokozatú diplomáját, majd a Chicagói Egyetem Társadalmi Gondolatok Bizottságában doktorált. Tanított az Egyesült Államokban, Kanadában és Franciaországban. Több Descartes-ról szóló könyv szerzője, valamint Leszek Kolakowski és John Stuart Mill írásait szerkesztette. Legutóbbi könyve a Homo Americanus: The Rise of Totalitarian Democracy in America (Homo Americanus: A totalitárius demokrácia felemelkedése Amerikában)

PROF. DR. ANDREAS KINNEGING a Leideni Egyetem jogfilozófia professzora. Számos publikációja jelent meg holland és angol nyelven alkotmányelméletről, etikáról - különösen erényetikáról -, filozófiatörténetről és metafizikáról. Megjelent könyve közé tartozik: Aristocracy, Antiquity, and History (Arisztokrácia, antikvitás és történelem), The Geography of Good and Evil (A jó és a rossz földrajza), De Onzichtbare Maat (A láthatatlan intézkedés). Prometheus 2020 c. könyvének angol nyelvű fordítása folyamatban van, illetve idén jelenik meg Platón Az állam c. fordítása.

PROF. ANDRÁS LÁNCZI a Budapesti Corvinus Egyetem politológia és filozófia professzora, amelynek 2016-21 között rektora volt. Jelenleg az MCC kuratóriumának tagja, valamint az Politikai Filozófia Európai Centrumának vezetője.

DR. WILLIAM PETER WOOD a Pardubicei Egyetem posztdoktori ösztöndíjasa és a Cseh Tudományos Alapítvány (GAČR) kutatási ösztöndíjának vezetője. Doktori fokozatát a Chicagói Egyetemen szerezte Nietzsche filozófiájáról írt doktori disszertációjával. Érdeklődési körébe tartozik a posztkantiánus kontinentális filozófia, az antik filozófia, a politikai filozófia és a vallásfilozófia. Jelenleg egy monográfián dolgozik Nietzsche és az antik epikureus hagyomány kapcsolatáról. A 2023-as évben az MCC vendégkutatója.

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Regisztráció