A közjóról szóló vita a végrehajtó hatalommal és a közigazgatási állammal kapcsolatban az egyik legjelentősebb kortárs közjogi kérdés. Egyesek nézőpontja szerint túl nagy hatalommal rendelkezik, és sérti az egyéni jogokat és szabadságjogokat. Az ellenkező oldal szerint azonban szükséges a közjó előmozdítása és annak biztosítása, hogy minden polgár ki tudja elégíteni szükségleteit, különösen a társadalom kiszolgáltatott és marginalizált tagjai. Következő vendégelőadónk, Conor Casey, a Liverpooli Egyetem adjunktusa ismerteti tapasztalatait, és betekintést nyújt a közjó és a közigazgatási állam kérdéskörébe, különös tekintettel az Egyesült Királyságra és Írországra való tekintettel. Olyan kérdéseket fogunk megvizsgálni, mint a különböző hatalmi ágak szerepe a közjó szolgálatában, illetve a vallás szerepe a szokásjogról szóló vitában.

Előadás nyelve: angol

17:00 – 17:45 Moderált beszélgetés

  • Conor Casey, adjunktus, Liverpooli Egyetem; a Yale Jogi Iskolájának alumnija
  • Moderátor: Sulyok Márton, vezető, Közjogi Műhely, MCC

 

17:45 – 18:00 Kérdések és válaszok

Conor Casey adjunktus a Jog és Társadalmi Igazságosság Iskola közjogi tanszékén. Jogi alapdiplomát szerzett a dublini Trinity Collegeban, amit a jogi mester diploma követett a Yale Jogi Iskolában. Jogtudományi doktori fokozatát a dublini Trinity College-ban szerezte meg. Kutatási területe a közigazgatási jog, az alkotmányjog és a jogelmélet, különösen a klasszikus természetjogi hagyomány. Munkái olyan vezető folyóiratokban jelentek meg, mint a Harvard Journal of Law & Public Policy és a European Constitutional Law Review.

REGISZTRÁCIÓ