A nagy érdeklődésre való tekintettel a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakiránya meghosszabbította a felvételi határidejét.

A képzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik szeretnének az egyetemi tananyag mellett is fejlődni, ezáltal jobban felkészülni egy nemzetközi karrierre. Ebben ismert és elismert hazai és külföldi oktatók segítenek minden hallgatónknak, akik gyakorló szakemberek, szakmájukban a legjobbak. Ezek mellett a Nemzeközi kapcsolatok és gazdaság szakirányon a program ingyenes nyelvóráin elsajátított tudást gyakorlatba is ültethetik a szakirányosok, illetve olyan nemzetközi kapcsolati hálót építhetnek ki, amelyet bármikor felhasználhatnak a későbbiekben.

A szakirány célja, hogy a nemzetközi kapcsolatok világában tájékozódni, eligazodni képes, a nemzeti és a regionális érdekeket megfelelően képviselni tudó értelmiséget képezzen, akik a globális problémák iránt érzékenyek és az integrációs folyamatból származó kihívások kezelésére alkalmasak. Továbbá, hogy rendelkezzenek kreatív problémakezelési készséggel és az összetett feladatok rugalmas megoldására való hajlandósággal.

Várjuk tehát mindazon, Kolozsváron tanuló hallgatók jelentkezését, akik 2019 októberében kezdik meg második egyetemi évüket és érdekeltek a fent említett szakiránnyal kapcsolatban.

A programban való részvétel ingyenes, azonban az érdeklődőknek egy felvételi eljáráson kell részt venniük, amely két részből áll: felvételihez szükséges dokumentumcsomag leküldése illetve személyes találkozás (írásbeli és szóbeli felmérés). 

  A jelentkezés menete:

1. jelentkezési űrlap kitöltése, 
2. alábbi mellékletek leküldése a felveteli.kep@mcc.hu e-mail címre:
      • magyar nyelvű fényképes önéletrajz,
      • maximum egy oldal terjedelmű motivációs levél,
      • előző félévi index képernyőképe (pl. Academic Info, Neptun),
      • minden egyéb dokumentum, amit fel tud mutatni egyetem melletti tevékenységeiről (pl. versenyeredmények, különböző képzéseken való részvétel, TDK stb.)
     • felvételi munka az illető szakirány megadott felvételi témáiból - Lásd lennebb

 Leküldési határidő: 2019. szeptember 15., 23:59, vasárnap.
A tárgymegjelölésben szerepeljen a jelentkező neve_szakirány.)

 A Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakirányról itt lehet többet megtudni.

 A felvételi eljárás menete:

Helyszín: MCC kolozsvári székhelye ( Cím: 21 decembrie 1989 sugárút (Bulevard), 60. szám, 19. lakrész, 2. második emelet, 400124, Kolozsvár ).

Írásbeli: A Mathias Corvinus Collegium kolozsvári székhelyén egy logika- és szókincsteszt kitöltése. A megírt teszteket a Collegium kiértékeli, de azokat csak a felvételi eljárás során használja föl. A tesztek a felvételi dokumentáció részét képezik, így azokat a hallgató tanulmányainak befejezéséig megőrzi.

Szóbeli: A szóbeli felvételi időtartama kb. 30 perc, amelynek során a hallgató röviden, maximum 10 percben összefoglalja a dolgozatában leírtakat, akár egy előre elkészített prezentáció kíséretében, majd a felvételi bizottsággal beszélget elsősorban a dolgozatról, továbbá a témához kapcsolódó kérdésekről. 

Jelentkezési dokumentumok leküldésének határideje: 2019. szeptember 15. 23:59(vasárnap).   

 Szóbeli felvételik ideje: 2019. szeptember 23-25 (pontos óra előzőleges egyeztetés alapján). 

  A Nemzetközi kapcsolatok és gazdaság szakirány felvételi témái.

 A felvételi dolgozat formai követelményei: 
Times New Roman, 12-es betűméret, másfeles sorköz, sorkizárt. 

 A felvételivel kapcsolatos esetlegesen felmerülő valamennyi kérdést várjuk a következő címen:
kolozsvar„KUKAC”mcc”PONT”hu 

 Szakirányos felvételi ütemterve:

2019. szeptember 15. - jelentkezéshez szükséges dokumentumok és a elkészített dolgozat leküldésének határideje (23:59)  
2019. szeptember 16-20. – személyes találkozók időpontjainak leegyeztetése a jelentkezőkkel
2019. szeptember 23 – 25. – személyes találkozók
2019. szeptember 25. – felvételi eredmények kihirdetése 

  A képzés a bejutott diákok számára október 1-jén indul, az egyetemi év kezdetével. 

 Sikeres felkészülést és felvételizést kívánunk!