Jelentkezés és bővebb információ: ITT

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány nyílt pályázatot hirdet az egyetemek doktori iskoláiban tanuló hallgatók számára az MCC PhD Programjában való részvételre.

Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar tudós nemzedék felnövekvését, amely elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatási eredményeit, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is. Ennek érdekében 2021-ben, tízszeres túljelentkezés mellett elindítottuk PhD Programunkat, amelynek keretein belül a résztvevő doktoranduszok – egyetemi tanulmányaik mellett – kutatóként tevékenykedhetnek az MCC valamelyik tudományos műhelyében vagy intézetében, valamint vezető oktatóink mentorálása révén támogatást kapnak önálló kutatásuk elvégzéséhez. A Program során a résztvevők szorosan együttműködnek az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat is, továbbá hozzáférhetnek az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez. A Program egyedülálló képzési lehetőséget kínál azon doktoranduszok számára, akik a jövőjüket a tudományos pályán képzelik el, és részt szeretnének venni az MCC akadémiai és nemzetközi tevékenységében.

Az MCC abban szeretné segíteni a hazai doktorandusz hallgatókat, hogy az egyetemi elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tudjanak tenni. Az akadémiai karriernek ugyanis fontos része a kutatásokban való részvétel. Az MCC azt kívánja elérhetővé tenni, hogy a doktoranduszok már a tanulmányaik során is közreműködjenek különböző tudományos projektekben. A tudományos életben fontos a tudatosság, a rendszerszemlélet, az önálló munka és az önfegyelem – ezek elsajátításában nyújt az MCC támogatást. Az MCC PhD Programjában résztvevők az akadémiai élet vezető szereplőivel dolgozhatnak együtt minden nap.

A Programban résztvevők olyan tudásra, szemlélet- és gondolkodásmódra és kapcsolatrendszerre tehetnek szert, amely nagyban segíti őket a tudományos előmenetelükben, valamint akadémiai karrierükben.