Jelentkezz az MCC PhD Programjára!

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány nyílt pályázatot hirdet az egyetemek doktori iskoláiban tanuló hallgatók számára az MCC PhD Programjában való részvételre.

Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar tudós nemzedék fölnövekedését, amely elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatási eredményeit, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is. Ennek érdekében 2021-ben elindítjuk PhD Programunkat, amelynek keretein belül a résztvevő doktoranduszok – egyetemi tanulmányaik mellett – kutatóként tevékenykedhetnek az MCC valamelyik műhelyében vagy intézetében, valamint vezető oktatóink mentorálása révén támogatást kapnak önálló kutatásuk elvégzéséhez. A Program során a résztvevők szorosan együttműködnek az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat is, továbbá hozzáférhetnek az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez. A Program egyedülálló képzési lehetőséget kínál azon doktoranduszok számára, akik a jövőjüket a tudományos pályán képzelik el, és részt szeretnének venni az MCC akadémiai tevékenységében.

Az MCC abban szeretné segíteni a hazai doktorandusz hallgatókat, hogy az egyetemi elméleti képzés mellett gyakorlati tapasztalatokra is szert tudjanak tenni. Az akadémiai karriernek ugyanis fontos része a kutatásokban való részvétel. Az MCC azt kívánja elérhetővé tenni, hogy a doktoranduszok már a tanulmányaik során is közreműködhessenek különböző tudományos projektekben. A tudományos életben fontos a tudatosság, a rendszerszemlélet, az önálló munka és az önfegyelem – ezek elsajátításában nyújt az MCC támogatást. Az MCC PhD Programjában résztvevők az akadémiai élet vezető szereplőivel dolgozhatnak együtt minden nap.

A Programban résztvevők olyan tudásra, szemlélet- és gondolkodásmódra és kapcsolatrendszerre tehetnek szert, amely nagyban segíti őket a tudományos előmenetelükben, valamint akadémiai karrierükben.

Jelentkezési feltételek

Pályázatot doktori hallgatói jogviszonyban álló hallgatók nyújthatnak be, valamint azok, akik doktori tanulmányaikat legkésőbb a 2021/2022-es őszi félévben megkezdik. A Programra egyéves periódusra lehet jelentkezni, amely megegyezés szerint a későbbiekben meghosszabbítható.

A Programban részvevők feladatai

Kutatóként bekapcsolódnak az MCC valamelyik műhelyének vagy intézetének kutatói tevékenységébe.

Önálló kutatási tevékenységet folytatnak egy általuk választott témában. A kutatási terv nem lehet azonos a doktori képzésben folytatott kutatással, ugyanakkor témáját tekintve kapcsolódhat hozzá.

Oktatási tevékenységet folytatnak az MCC egyes képzési szintjein (Egyetemi Program, Posztgraduális képzések).

Tudományos írásokat, valamint közérthető cikkeket publikálnak.

Az MCC által nyújtott támogatás

A doktoranduszok egy kijelölt mentorral dolgozhatnak együtt, akik segítik a doktoranduszok tudományos tevékenységét. Lehetőséget kapnak szoros együttműködésre az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat. Az MCC-s csatornákon és fórumokon keresztül publikálási, oktatási és kutatási lehetőségekhez juthatnak; valamint hozzáférhetnek az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez az intézmény minden képzési helyszínén. Az MCC támogatja a doktoranduszok fejlődését, így lehetőséget biztosít tanulmányutakon, külföldi és hazai konferenciákon, valamint szakmai eseményeken való részvételre. Mindemellett a doktoranduszok havi javadalmazásban, valamint igény esetén collegiumi elszállásolásban is részesülnek.

Jelentkezés

Az MCC PhD Programjára a jelentkezési űrlap kitöltésével, valamint az alábbi dokumentumok leadásával lehet jelentkezni: magyar nyelvű önéletrajz, kutatási terv, publikációs lista (amennyiben releváns), valamint a legjobbnak ítélt eddigi publikáció (amennyiben releváns).

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 5., 24.00.

Kérdése merült fel? A Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) oldal itt érhető el.

Kapcsolat: phd@mcc.hu

Elbírálás

A beérkezett pályázatokat az MCC akadémiai szereplőiből álló bizottság bírálja el, amelyben egyaránt jelen vannak a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői. A legjobbnak ítélt pályázatok benyújtói személyes interjún vesznek részt.

Ütemezés

Beküldött pályázati anyagok elbírálása: 2021. szeptember 15.

Szóbeli forduló várható elbírálása: 2021. október 10.

Várható kezdés: 2021. október 15.

Díjazás

A Programban résztvevőknek az MCC igény szerint szállást biztosít az MCC budapesti épületében. A doktoranduszok az MCC-vel szerződéses munkaviszonyban (heti 20 vagy heti 40 óra munkavégzés) állnak a program ideje alatt. A díjazás mértéke megegyezés szerinti, de maximum nettó 400.000 forintig terjed.