November 27-én a Mathias Corvinus Collegium budapesti központja ad otthont a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet gondozásában megjelenő „Változó ifjúság a Kárpát-medence országaiban – Szociológiai tanulmányok a magyar fiatalok két évtizedéről” című tanulmánykötet bemutatójának. A kötetbemutató az Ifjúságkutató Intézet szervezésében valósul meg.

Hogyan változott a Kárpát-medence régióinak magyar ifjúsága az elmúlt két évtizedben a munkaerőpiaci helyzet, a demográfiai viselkedés, az egyén és a társadalom viszonya, az egészség és kockázati magatartások, a vallásosság, az önkénteskedés, a médiafogyasztás és a szabadidő dimenziói mentén? Változtak-e a családalapítási, gyermekvállalási minták, a házasságkötés tervezett életkora, sikerült-e a származási esélyegyenlőtlenséget csökkenteni az anyagi helyzet, életszínvonal vagy az iskolázottság tekintetében, mi változott a vallásosság vagy a digitális egyenlőtlenségek vonatkozásában? Arra is választ kaphat az olvasó, hogy milyen szempontból tekinthető egységesnek a mai ifjúság, és melyek azok a társadalmi, politikai vagy gazdasági tényezők, amelyek a különbségeket emelik ki, akár regionális, akár társadalmi rétegződés, egyenlőtlenségek szempontjából.

A tudományos céllal íródott kötet elemzései támpontokat, valamint inspirációt nyújthatnak az ifjúságpolitikában, ífjúságkutatásban jártas szakmai közeg, és általában, az ifjúság megismerésére nyitott szélesebb nyilvánosság számára is.

Regisztráció