A könyv szerzője: Dr. Moldicz Csaba, műhelyvezető, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, Külgazdasági Műhely

Moderátor: Tenczer Ádám, kutató, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, Geopolitikai Műhely

Dr. Moldicz Csaba az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola vezetője, bemutatja legújabb könyvét „GEOPOLITICS IN CENTRAL EUROPE” címmel.

Közép-Európa geopolitikai térképe az elmúlt két évtizedben jelentős átalakuláson ment keresztül. Míg a pénzügyi világválság előtti időszakban a Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz fűződő kapcsolatok erősítésére helyezték a hangsúlyt, addig a válság utáni időszakban Ázsia, különösen Kína felé fordult. Ez a könyv a régió geopolitikai dominanciájának változásait mutatja be, kitérve Kína gazdasági befolyására és a Biden-kormányzat alatt megnövekedett amerikai érdeklődésre a régió iránt. A könyv azt is igyekszik megmagyarázni, hogy Közép-Európa országai miért alakítják át geopolitikai szövetségeiket a nagyhatalmak felé, mivel az európai projektbe és annak gazdasági előnyeibe vetett bizalom csökkent, és hogy ez az átrendeződés milyen lehetőségeket rejthet magában.

 

Regisztráció