" Az igazi oktatás az, ami megmarad, miután elfelejtetted mindazt, amit az iskolában tanítottak." mondta a Nobel-díjas fizikus, Albert Einstein. Az oktatás tehát több, mint egyszerű információgyűjtés: Orientációt ad, kompetenciát és értékeket közvetít. Ki a művelt ember, és milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie? Milyen kapcsolat van az oktatás és a társadalmi felemelkedés, valamint az oktatás és a jólét között? Milyen szerepet játszik az egyház az oktatásban? És hogyan egyeztethető össze a pedagógia, a gazdaság és az integráció az oktatási intézményekben? Dr. Roland Wöller, Szászország korábbi belügyminisztere és a Szász Tartományi Parlament jelenlegi képviselője február 29-én az MCC Szegedi Képzési Központjában beszél ezekről a kérdésekről.

Előadók: Prof. Dr. Roland Wöller

Helyszín: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87., MCC Szeged

Időpont: 2024. február 29. 17:00-18:30 

Az eseményen való részvétel díjmentes.  Az előadás angol nyelven zajlik, de korlátozott számban szinkrontolmácsolást biztosítunk. 


"Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school." said Nobel Prize-winning physicist Albert Einstein. So education is more than just information: it provides orientation, competence and values. Who is an educated person and what qualities should they have? What is the link between education and social advancement and between education and well-being? What role does the Church play in education? And how can pedagogy, economics and inclusion be reconciled in educational institutions? Dr. Roland Wöller, former Minister of the Interior of the Free State of Saxony and current member of the Saxon State Parliament, will speak on these topics on 29 February at MCC Szeged.

 

Regisztráció!