Mit kell tudnunk a történelemtankönyvekről 2023-ban? Miért kíséri élénk figyelem a középiskolai történelemkönyvek tartalmát és módszereit? Meddig marad állandó házigazda a tanórákon a nyomtatott tankönyv és várható-e alternatív eszközök széleskörű elterjedése?

A történelem tanítása hagyományosan erős pozícióval rendelkezik a kontinentális oktatási modellekben, így magyar rendszerben is. A tanulást támogató tankönyvírás és különböző típusú megközelítések hosszú tradíciókkal rendelkeznek hazánkban, a könyvek tartalma még az új évezred harmadik évtizedében is meghatározó arányban adja az iskolai történelemórák vázát. A gyakori használat miatt komoly hatással lehet a diákok történelmi tudatosságára, gondolkodására és ismereteire.

A könyvek iránti általános érdeklődés egyik további fontos oka lehet, hogy ezekben az eszközökben kristályosodik ki a tartalomszabályozás, azaz a tantervekben előírt tartalmak, meghatározott kompetenciák és feladatok. 

Az MCC Tanuláskutató Intézet Conservative Case in Education című projektje a történelem- és állampolgári nevelés legfontosabb és legaktuálisabb kérdésköreit járja körül, ezúttal a tankönyvekhez kapcsolódva az MCC szakértő kollégáinak segítségével.

Vendégeink:

  • Dr. Kovács Örs, a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány történelem vezető oktatója
  • Dr. Nánay Mihály, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa
  • Moderátor: Fodor Richárd, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője

Mindenkit szeretettel várunk!

Regisztráció