Előadás: A játékos tanulás módszertani megközelítése – Tervezéstől az értékelésig

Az előadóról:

Dunai Márk Bence közel tíz éve foglalkozik az élményalapú nem formális, informális tanulási helyzetek pedagógiai eszköztárának, módszereinek, tanítási folyamatokba történő alkalmazásával, beépítésével. Történelem és kommunikáció szakos tanárként, közösségszervezőként, trénerként, a kárpátaljai gyermekotthonoktól a multinacionális cégeken át, az ausztráliai hétvégi magyariskolákig, sokszínű és értékes szakmai tapasztalatokkal gazdagodott.

Pedagógiai módszerek: játékos tanulási helyzetek kialakítása, saját-élményszerzés

A játékos tanulás a komoly és komplex fejlesztési lehetőségek valódi kincsestára. Nem csupán a tanulási motiváció fenntartásába, az új ismeretek kialakításában és alkalmazásában, hanem a problémamegoldó gondolkodás, valamint a szociális kompetenciák megerősítése tekintetében is nélkülözhetetlen eszköz tud lenni.  

A workshop célja, hogy résztvevők bővítsék és elmélyítsék a játékos tanulásban rejlő pedagógiai lehetőségekről szóló ismereteiket. Sajátélményű tapasztalaton keresztül haladjanak végig egy játékos tanulási helyzet megtervezésének és kivitelezésének folyamatán, kiemelt hangsúlyt fektetve a kitűzött tanulási célok és eredmények megvalósulására, értékelésére.

10 tipp a játékos tanításhoz:

  1. A kitűzött fejlesztési célokhoz rendeld a játékot!
  2. Egy jó kerettörténet már fél siker!
  3. Vonj be minél több érzékszervet!
  4. Építs az előzetes tudásra, tapasztalatokra!
  5. Építs a tanulói interakciókra!
  6. Szintezd, fokozd a kihívásokat!
  7. Bíztass és bátoríts!
  8. Teremts biztonságos közeget a hibázáshoz!
  9. Adj döntési, választási lehetőséget!
  10. Mindig szánj időt a reflexióra, értékelésre.

Kiegészítő anyagok: