Iskola: Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

Évfolyam: 12. évfolyam

Kutatási téma: A fenntarthatóság és a környezetvédelem megjelenése a középiskolások életében

A kutatás fókuszában a középiskolás fiatalok környezetvédelemmel, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek és ezekhez fűződő viszonyának vizsgálata áll. A vizsgálat rávilágít a középiskolások fogyasztói szokásaira, problémaérzékenységére, továbbá feltárja, hogy mennyire jelennek meg a diákok mindennapjaiban a takarékossági, energiagazdálkodási, hulladékkezelési, zöld építészeti és egészséges táplálkozással kapcsolatos szempontok. A kutatás összefüggéseket állapít meg a családi háttér és iskolai nevelés, valamint a fiatalok környezetvédelmi tudatossága között. A projekt eredményeként egy középiskolások számára összeállított interaktív foglalkozás is megvalósul, ahol az élményalapú módszertannak köszönhetően a résztvevők zöld jövő iránti elköteleződése jelentős mértékben növekedhet.