Mentor: Dr. Bálizs Beáta

Iskola: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs

Évfolyam: 12. évfolyam

Kutatási téma: A Baranya vármegyei sváb népviseletek és azok területi különbségei

A kutatás célja a baranyai svábság kultúrájának, hagyományainak és örökségének feltérképezése és vizsgálata, elsősorban a népviselet alapos megismerésével. A projekt egy módszeres néprajzi gyűjtés segítségével feltárja és dokumentálja a Baranya vármegyében fellelhető eredeti sváb viseleteket és viseleti darabokat, valamint megállapítja ezek területi alapon fellépő különbségeit és eltéréseit, ezeket meghatározott szempontrendszer alapján kategorizálva. A kutatás eredményeként megvalósul egy archív képeket és viseleti darabokat összegző és összehasonlító adatbázis létrehozása, amely a nemzetiséghez tartozók és a hagyományőrző egyesületek segítségével hozzájárulhat a német nemzetiség kulturális értékeinek és örökségének fennmaradásához, megőrzéséhez és szélesebb körben való megismertetéséhez.