Mentor: Pillich-Wright Gyöngyvér

Iskola: Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár

Évfolyam: 12. évfolyam

Kutatási téma: Reformpedagógiai módszerek az angol nyelv oktatásában

A kutatás  a különféle reformpedagógiai módszereket, valamint ezek hatékonyságát mutatja be, amelyek napjainkban  az angol nyelv oktatása során jelennek meg. A vizsgálat célja, a reformpedagógia különféle ágainak bemutatását követően, feltárni ezek hatékonyságát és a diákok attitűdjét a módszereket illetően. A kutatás  összehasonlítja továbbá az állami és a magánintézményekben a reformpedagógiai módszerek gyakoriságát, valamint ezeknek a kivitelezési folyamatait.