Mentor: Kovács-Magosi Orsolya

Iskola: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Évfolyam: 10. évfolyam

Kutatási téma: A közösségi média és klímakommunikáció hatása a középiskolás fiatalok jövőképére

A kutatás célja a fiatalok körében tapasztalható klímaszorongás mértékének és jellemzőinek feltárása, különös tekintettel a közösségi média és klímakommunikáció szerepére ebben a folyamatban. A tanulmány az érzelmek, attitűdök és jövőképek összefüggéseit vizsgálja, azáltal, hogy elemzi a fiatalok által fogyasztott közösségimédia-tartalmakat és a klímakommunikáció hatékonyságát. A kutatás tervezett eredményei segíthetnek abban, hogy a klímaszorongás okai és ennek potenciális következményei jobban megérthetők legyenek a fiatalok mentális egészségére és jövőképére vonatkozóan. A kutatás kvantitív és kvalitatív módszertanába tartozik az online közösségimédia-platformok tartalomelemzése, illetve a fiatalok által kitöltött kérdőívek és a velük készített interjúk feldolgozása is. A kutatás eredményei alkalmazhatóak  a klímaszorongás csökkentésére, valamint segíthetnek  a fiatalok pozitív jövőképének támogatásában..