Mentor: Gazsó Dániel 

Iskola: Szentendrei Református Gimnázium

Évfolyam: 12. évfolyam

Kutatási téma: A mai fiatalok párkapcsolatainak jellege és gyerekvállalási motivációja a feldolgozatlan szülő – gyerek traumák és családi hátterük fényében

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy milyen hatással lehet a saját családi hátterük a fiatal korosztály párkapcsolatainak minőségére, illetve a családalapítási és gyerekvállalási szándékaikra. A kutatás során választ keresek továbbá arra a kérdésre is, hogy a gyerekkori feldolgozatlan traumák mennyiben válthatnak ki elhatárolódó érzelmeket a fiatalokból a saját jövőbeni családelképzelésükkel kapcsolatban. A fő cél annak megállapítása, hogya külső gazdasági tényezőkön és az egyre inkább népszerűvé váló önmegvalósító, karrierista trendeken túl, milyen meghatározó belső motiváció idegeníti el a fiatalokat a szülővé válás gondolatától. A kutatás célja továbbá megtalálni az egyre növekvő népességfogyás mögött húzódó esetleges lelki okokat. A vizsgálat eredményei alapján a fiatalok figyelme felhívható arra, hogy a saját gyermekkorukat, továbbá szüleikhez fűződő kapcsolatukat érdemes felülvizsgálni, ezzel segítve elő, hogy kiegyensúlyozottabb felnőttekké, szülőkké válhassanak.