Mentor: Bárth János

Iskola: Vetési Albert Gimnázium, Veszprém

Évfolyam: 10. évfolyam

Kutatási téma: Balatonfüred történeti és élőnyelvi helynévkincsének vizsgálata a 19. századtól napjainkig

A kutatás célja, hogy feldolgozza Balatonfüred múltbeli helynévkincsét, valamint írásban rögzítse az élőbeszédben alkalmazott formulákat, a város arculatának változásával létrejövő helyneveket. A földrajzi nevek vizsgálata által megismerhető, hogy mi történt az elmúlt évtizedekben egy adott területen. Ezekből az adatokból következtethetünk demográfiai, földrajzi folyamatokra, új ismereteket gyűjthetünk a közösség hagyományairól, történelméről. A projekt célkitűzése továbbá,  a múltbeli és jelenkori névanyag összehasonlítása, ezzel segítve elő a balatonfüredi kultúra megismerését, öregbítését, a helytörténeti tudástár bővítését.