Olvasási idő: 2 perc

A Jog és Társadalom Műhely hallgatói május 6–11 között tanulmányúton vettek részt Olaszországban. A tanulmányút célja az volt, hogy a Jogi Iskola tárgyaihoz és a Műhely munkájához kapcsolódóan a keresztény állambölcseletek gyakorlati elsajátítása mellett a hallgatók az egyházjogi és római jogi értékeket nem-tantermi körülmények között is felfedezzék.

A tanulmányút első állomása Firenze volt, ahol az MCC-ben már jól ismert Mario Alexis Portella atya, a Firenzei Egyházmegye kancellárja fogadta a Jogi Iskola növendékeit. Portella atya izgalmas előadása jól kiegészítette Újhelyi János Ábel Machiavelli és a firenzei reneszánsz című prezentációját. Firenze után Rómában folytatódott a tanulmányút, ahol három éjszakát töltött a csoport. A művészeti és kulturális emlékek megismerése mellett a tanulmányút résztvevői előadásokkal készültek a katolicizmus és Róma, valamint a Vatikán és a Szentszéki diplomácia témaköréből.

Vasárnap a hallgatók részt vettek Ferenc pápa Regina Cæli imádságán, este pedig lehetőség nyílt Francesco Occheta jezsuita szerzetes, a Civilita Cattolica szerzője szentbeszédének meghallgatására. Május 9-én a csoportot Őexc. Habsburg-Lotharingiai Eduárd főherceg, Magyarország Szentszéki Nagykövete fogadta. Délután pedig Baki Noémi, az MCC ösztöndíjas hallgatójának szervezésében Magyarország Római Nagykövetségén vettek részt a hallgatók egy kerekasztal-beszélgetésen Galántai László Dávid első beosztottal. A tanulmányút utolsó állomáspontja Bologna volt, ahol látogatást tett a csoport Európa első egyetemén.

A hatnapos tanulmányúton a tudásgyarapítás mellett, értékes tapasztalatszerzésre is lehetőség nyílt. A résztvevők pedig szorosabbra fűzhették kapcsolataikat, így az út végre kijelenthető, hogy a Jog és Társadalom Műhely már több, mint pusztán szakmai közösség!