Olvasási idő: 2 perc

Az elmúlt időszakban hat helyszínen volt lehetőségünk személyes felvételi elbeszélgetés keretei között megismerni a Középiskolás Programunk új tagjait.

A tehetséges roma középiskolások számára a hagyományos oktatási formákon túlmutató készségfejlesztésekkel hivatott programunk elősegíteni, az érettségi vizsgára való felkészülést (egészen a 10. évfolyamtól) majd a vágyott egyetemre való bejutást, és a sikeres indulást az életbe.

A felmenő rendszernek köszönhetően a már programunkba lévő 11 diák mellé:
10-en csatlakoznak a miskolci dr. Ámbédkar Iskolából, 
5-en a Bátonyterenyei Tanoda jóvoltából,
4-en a csepeli Burratino Általános és Középiskolából, 
12-en a pécsi Gandhi Gimnázium tanulói közül,
4-en a szekszárdi I. Béla Gimnáziumból és 
21-en az alsószentmártoni Tan Kapuja Buddhista Gimnáziumból.

Így összesen 67 diák lesz szeptembertől a programunk tagja.

A Roma Tehetség Program Középiskolai Program részének célja, egy országos lefedettségű középiskolás fiatalok tanulmányi előmenetelét segítő program létrehozása.  Valamint, a roma fiatalok kettős identitásának megerősítése.

A tanulmányok tekintetében kiemelt célként kezeljük a diákok készségfejlesztésén túl a rendszeres, intenzív nyelvórákkal a vágyott nyelvvizsga, és/vagy emelt szintű érettségi vizsga megszerzését.

Térítésmentes képzésben résztvevő diákok a lakóhelyükhöz közel eső idegen nyelvi kurzusokon vehetnek részt, és havonta egy Budapesten megrendezésre kerülő foglalkozáson bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket.

A program hangsúlyos eleme még a személyes mentorálás és egy olyan erős közösség kialakítása, ahol a roma diákok egymást is támogatják későbbi pályájuk során.

A fiatalok számára hagyományteremtő nyári tábort is szervezünk, tanulásukhoz számítástechnikai eszközt, ösztöndíjat biztosítunk.

A program sikeres befejezése után pályázati lehetőségeket kínálunk az Egyetemi Programunkhoz való csatlakozáshoz. Így járulva hozzá a roma fiatalok sikeres életútjához.