Olvasási idő: 3 perc

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) általános- és középiskolásoknak szóló programja idén is felvételt hirdet a nyitott, kíváncsi, hasznos tananyagok és izgalmas közösségi programok iránt érdeklődő diákok számára. Az MCC Fiatal Tehetség Programja (FIT) és Középiskolás Programja (KP) Magyarországon már 15 városban érhető el, Kárpát medence-szerte pedig további 10 központba várja az érdeklődő diákok jelentkezését. A tehetséggondozó programok iskola mellett végezhető, ingyenes kurzusaira június 30-ig (FIT) és június 18-ig (KP) várják a magyarországi, valamint külhoni magyar általános- és középiskolások jelentkezését.

A tehetséggondozó képzésekről

A FIT Program az MCC képzésrendszerének legfiatalabbakat megszólító eleme, amelynek segítségével már a korai életszakaszban támogatható a kiemelkedő képességű gyermekek kibontakozása. A FIT Program ötödik osztályos kortól kínál élménypedagógiai módszertanra épülő, gyakorlatorientált tehetséggondozó képzést. A FIT Program emeli a gyerekekben a tudás iránti vágyat, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti tudatos pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket. A FIT-nek köszönhetően a diákok többek között megtanulnak újraéleszteni, pénzügyi ismereteket sajátíthatnak el, kipróbálhatják magukat riporterként, megismerkedhetnek a robotika tudományával, sőt, még a csillagászat rejtelmeibe is betekinthetnek. A gyerekek ezek mellett olyan személetformáló foglalkozásokon is részt vehetnek, mint a terápiás állatokkal való találkozás, a konfliktuskezelési tréning vagy a környezetvédelemi témákkal foglalkozó alkalmak. A FIT Programban izgalmas kalandok, közösségi élmények és korosztályi sajátosságoknak megfelelő kihívások várják a jelentkezőket.

A Középiskolás Program 2002 óta, Kárpát-medence-szerte kínál személyes képzési alkalmakon, szombati intenzív tréningeken és távoktatáson alapuló ingyenes képzést a középiskolás korosztály legtehetségesebb diákjai számára. A Program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A Programban való részvétel rugalmas a középiskolások számára. Rendkívül gazdag képzési kínálatunkból a diákok saját igényeik, motivációik és egyéni tanulási terveik alapján választják ki azokat a modulokat, amelyek segítik őket a fejlődésükben, tanulmányi céljaik elérésében. A középiskolásoknak a Programban lehetőségük nyílik ismert szakértők által tartott előadásokon, különböző általános kommunikációs és érveléstechnikai, valamint tanulásmódszertani tréningeken részt venni. Minden képzési helyszínen elérhetők a személyes tanulási és közösségépítő alkalmak, heti rendszerességgel szakmai klubdélutánokat is szerveznek a diákoknak. Továbbá diákjaink részt vehetnek angol és német nyelvi kurzusokon is, amelyeknek elsődleges célja a beszédkészség-fejlesztés. A felvételt nyert tanulók érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak a négy- vagy nyolchetes rendszerben működő e-learning kurzusok közül. A kínált témák palettáján többek között megtalálható a modern kori történelem, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzus is.

További információk

Fiatal Tehetség Program:

https://fit.mcc.hu/

https://fit.mcc.hu/jelentkezes.html

E-mail: info@mcc.hu

Középiskolás Program:

https://kp.mcc.hu/

https://moodle.mcc.hu/jelentkezes/

E-mail: kp@mcc.hu