Olvasási idő: 3 perc

Június 13-án éjfélig regisztrálhatnak az érdeklődők a Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyedülálló vezetőképző programjára.

A szeptemberben induló egyéves intenzív vezetőképző programra a legalább öt lezárt egyetemi/főiskolai félévvel rendelkező hallgatókat, frissdiplomásokat, vagy a már munkatapasztalattal rendelkező fiatalokat várják.

Az MCC Vezetőképző Akadémiájának sajátossága, hogy a résztvevők kapcsolatteremtő és problémamegoldó képességeiket valós helyzetekben próbálhatják ki, teljesítményükre csúcstechnológiával támogatott, személyre szabott visszacsatolást kaphatnak, valamint egyéni képzési programban részesülhetnek. Az MCC Vezetőképző Akadémiájának célja egy olyan újszerű tanulási környezet megalkotása, amely a hazai értékeket, a kreativitás, valamint a kapcsolatteremtő és döntéshozatali készségek fejlesztését és a kísérletező szemléletmódot helyezi a középpontba. Mindebben kiváló szakmai tapasztalattal rendelkező oktatók és mentorok támogatják a résztvevőket.

Az MCC Vezetőképző Akadémiájának igazgatója és egyben oktatója, Porkoláb Imre, aki a különleges műveleti képességfejlesztés kapcsán a gerillaharc és a terrorellenes hadviselés szakértője, az ehhez kapcsolódó vezetéselméletet – a hagyományostól eltérő küldetés alapú vezetést –, a V.U.C.A. környezetben sikeres változásmenedzsmentet, illetve a szervezeti átalakítás innovatív módszereit és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja, és rendszeresen publikál a témában.

A Vezetőképző Akadémia hallgatói számára összeállított, egyedi képzési programtervek a résztvevőknek saját készségeik megtapasztalására, motivációjuk fenntartására és csúcsteljesítményük elérésére helyezik a hangsúlyt. Emellett a hallgatók a terepgyakorlatok alkalmával számukra érdekes cégek munkájába is betekintést nyerhetnek, illetve több mint 40 napot tölthetnek utazással a Kárpát-medencében, Európában és a tengerentúlon is.

Mindezek együttese egy olyan vezetői eszköztár kialakításához járul hozzá, amely a későbbiekben az előmenetel során segíti a hallgatókat a mai kiszámíthatatlan és kihívásokkal teli világban. Mindeközben pedig a Kárpát-medence legmotiválóbb és legszerteágazóbb közösségének részévé is válhatnak.

A képzés iránt érdeklődők az intézmény honlapján található online jelentkezési lap kitöltésével, valamint a kért dokumentumok csatolásával tudnak jelentkezni. Az előzetes felvételi követelményeknek megfelelt jelentkezők pszichometriai teszten, intelligencia- és szókincsteszten, valamint kétkörös szóbeli meghallgatáson vesznek részt.