Olvasási idő: 3 perc

Az MCC Jogi Iskola Közjogi Műhelyének vendége volt dr. Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa.

A beszélgetést dr. Sulyok Márton, a Közjogi Műhely vezetője moderálta, és többek között arról kérdezte a biztost, hogy a közelmúltban lezajlott intézményi konszolidáció a magyar alapjogvédelem területén hogyan hatott a Biztos és Hivatala munkájára. Válaszában Kozma Ákos kifejtette, hogy ő az erős alapjogvédelmi intézmény szükségességében hisz, hiszen más példákból világszerte az látható, hogy az egyébként igazán fontos hatáskörök elaprózódnak nagyon sok intézmény között.

A Független Rendészeti Panasztestület és az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszűnése kapcsán arról beszélt, hogy az európai társintézmények örömmel vették tudomásul azt a tényt, hogy a Biztos Hivatala egy az egyben vette át a Testület és Hatóság hatásköreit, amely egyben azzal is erősíti az új, egységes konstrukciót, hogy korábban nem alkalmazott hatósági jogköröket is telepít a Hivatalhoz.

Az egyes hatáskörök kapcsán szó esett az itthon kevésbé ismert „OPCAT-eljárásról”, vagyis a nemzeti megelőző mechanizmusról a kínzás és embertelen bánásmód tilalmával kapcsolatos küzdelem egyik frontjaként, illetve ennek kapcsán az ügyészséggel és a rendőrséggel „megosztott” hatáskörökről, párhuzamosságokról, például a büntetésvégrehajtás törvényességének ellenőrzése vonatkozásában.

A rendőrséggel folytatott együttműködés vonatkozásában – hallgatói kérdésre – az iskolaőrség bevezetésével kapcsolatos kérdések is terítékre kerültek. Válaszában a Biztos a rendőrség országos vezetésével való együttműködés fontosságát és sikereit hangsúlyozta, pl. az iskolaőrök képzése vonatkozásában, valamint a gyermek és az intézmény mellett a szülők szempontjainak megismerése kapcsán.

A tágabb értelemben vett nemzetközi együttműködés vonatkozásában – hallgatói kérdésre – szó esett az ENSZ NHRI (nemzeti emberi jogvédelmi intézmény) minősítési eljárásáról, amelynek ismételt lefolytatása már zajlik az Alapvető Jogok Biztosa mint (a legmagasabb) "A" kategóriás intézmény tekintetében.