Olvasási idő: 2 perc

November 5-én Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! címmel rendeztük meg Középiskolás Programunk budapesti KP Szombatját az MCC Tas vezér utcai központjában–fókuszban a környezetvédelemmel.

Délelőtti plenáris előadást Duzs László természetvédelmi és agrármérnök a Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskola végzett hallgatója a Future of Debrecen környezetvédelmi munkacsoport tagja tartotta. Előadásának első részében az emberi élet megjelenésétől napjainkig bekövetkezett környezeti és klimatikus változásokat vázolta. Rámutatott arra, hogy milyen beavatkozások vezettek ahhoz, hogy a Föld átlaghőmérséklete az elmúlt kétszáz évben–történelmi léptékkel mérve–drasztikusan emelkedett. Hangsúlyozta, hogy egy természetes felmelegedési folyamatot gyorsított meg az ember, az iparosítás által.

A plenáris előadás második részében a hallgatóságnak alkalma volt megismerni, hogy milyen lokális vagy egyéni programokkal, akciókkal járulhatnak hozzá a környezetük megőrzéséhez és az ökológiai lábnyomuk csökkentéséhez. A jelenlévők az előadó által megvalósított projektekből is inspirálódhattak.

A pizzaebédet követően, kilencvenperces workshopokra került sor forgó rendszerben, három témában: múzeum látogatás, fenntartható gazdálkodás és beszédtechnika.

Múzeumi látogatás során 20 KP-s diákunk a Kiscelli Múzeumban járt a Határtalan Design kiállításon. A tárlat érdekessége az volt, hogy fiatalművészek újrahasznosított alapanyagokból készült alkotásait tekinthették meg a diákok.

A fenntartható gazdálkodás workshopon Bera Péter az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatója vezetésével a körforgásos gazdálkodás hazai megvalósulásait ismerhették meg a diákok interaktív módon. Segítséget kaphattak a diákok abban, hogyan vezethetnek egy vállalkozást úgy, hogy annak környezeti hatását csökkentsék.

A beszédtechnika workshopon az érthető és tisztabeszéd alapkészségeit sajátíthatták el az érdeklődők. Tanulmányaik során is jól alkalmazható gyakorlatokat ismerhettek meg, amik nagy segítségükre lehetnek egy-egy felelés vagy vizsga alkalmával.