Olvasási idő: 4 perc

„Gondolkodott ma már a nemén?” – tehetjük fel az irreálisnak tűnő kérdést. Sajnos azonban Nyugat-Európában az ilyen jellegű feltevések nem is annyira irreálisak, hanem a mindennapokat érintő – és egyes progresszív csoportok véleménye szerint húsbavágó – kérdések. Húsz év alatt beszivárgott az összes hierarchiaszintre ez az abszurd ideológia és mostanra teljes káoszt idézett elő. Már bölcsődés kortól kezdően öntik a gyermekek tudatába, hogy az ideológia „teljesen hatásos” legyen.

Genderesítik a játszótereket, a közlekedési lámpákat, az illemhelyeket, a tanmeneteket, a nyelveket és még folytathatnánk a sort. De kinek mi haszna fűződik e tébolyult ideológia elterjesztéséhez? Pontosan mi is a célja a genderőrületnek? Milyen elméletek és ideológiák állnak a hátterében? Hogyan akar egy abszurd ideológia uralkodni a mindennapjainkon? E kérdésekre keresi a választ Birgit Kelle Genderkomédia című könyve, melyet a közelmúltban mutattunk be a győri MCC képzési központban.

A genderpolitika nem azonos a nőpolitikával, hiszen a genderpolitika azért dolgozik, hogy a nő mint kategória megszűnjön. A gender a társadalmi nemeket különbözteti meg a biológiai, azaz természetes nemekkel ellentétben. Ebből adódóan minden szexuális beállítódás egy-egy új nemet jelent a gyakorlatban, ami eredményezhet számtalan különböző kategóriát (akár 60-at) a nő és a férfi mellett – tudjuk meg Birgit Kelle könyvéből. Így merült fel a kérdés egy holland férfiban, aki az életkorát szerette volna megváltoztatni, hivatkozva arra, hogy ha önrendelkezhetünk a nemünk vonatkozásában, akkor az életkor miért lenne ezalól kivétel.

A gender gondolatiságpolitika: iskolai programok és a tolerancia oktatása. A német nyelvtanban is megjelenik a gender szemlélet, megváltoztatják a nyelvtani szabályokat, teljesen megváltozik a nyelvezet. A genderrel foglalkozó egyházak átírják a Bibliát a gender nyelvezet szerint. A beszélgetésen elhangzott, hogy Németország önrendelkezési törvényben kívánja szabályozni a nemváltoztatást, mely évenként teszi lehetővé a nem megváltoztatását 14 éves kortól, és ehhez a szülők akarata, hozzájárulása sem szükséges. A német oktatásban 60 gender tanszék működik, ahol BA diploma szerezhető a témában. Ezen túl kétezer egyenjogúsági megbízott is tevékenykedik az országban. Úgynevezett haladó gender tanfolyamokként nevezte meg Birgit Kelle ezeket, ugyanis önkéntes programokat folytatnak az iskolákban, óvodákban az érzékenyítés keretében, azonban ez idővel vélhetőleg kötelező elemmé fog válni, azaz bekerül a tantárgyprogramokba.

Korábban a politikusok nem vették komolyan a genderkérdést, most kezdenek megriadni tőle, amikor már valós veszélyt jelent a jövőre nézve. Globális veszély ez az iskolai lobbit tekintve – részben helyes az érzékenyítés, de nem mindegy, ki tartja, milyen korban és milyen céllal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre fiatalabb korban kezdik a lobbit, ezzel beültetve az elméletet már óvodás korban. Cél, hogy a gyermekek később saját maguk választhassák meg a nemüket. Németországban már működik nemektől semleges óvoda, ahogy nem „bélyegzik meg” a gyerekeket a kislány és kisfiú jelzőkkel sem. A transznemű gyerekek száma folyamatosan növekszik, azonban az is előfordul, hogy idővel megváltoztatnák korábbi döntésüket.

Divat lett a nem megváltoztatása, ami azonban destabilizálja az embereket, a férfi-nő viszonyt. A normális világfelfogás megrendült, a családok már nem egységesek, az emberek néha nem is tudják, mit képviselnek. Érzékelhetők a demográfiai változások, a születések száma csökken, a hagyományos családmodell háttérbe szorul. A szerző elmondása szerint Németország nem definiálta egyértelműen alaptörvényében a család fogalmát, valamint az apa és anya nemét. A fiataloknak az ideológia térhódítása sok problémát okoz, lassan képtelenek lesznek arra, hogy tartós párkapcsolatban éljenek.

Az MCC győri központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. 2021. március 30-án 17.00 órakor Rod Dreher Hazugság nélkül élni című könyvbemutató előadására kerül sor.